Filmarkivet


För den finska filmen sedan 1957.

Filmarkivering i över 60 år

KAVIs arbete med samlingar och arkiv sörjer för att de inhemska och utländska filmer samt det övriga AV-material som vi har tagit till vara katalogiseras väl och förvaras på lämpligt sätt. Läs här mer om de lagstadgade skyldigheter som gäller alla inhemska filmer i offentlig distribution.

Varje finsk filmskapare och producent har rätt att få sina alster arkiverade i vårt nationella audiovisuella institut. Till denna arkiveringstjänst hör ett kostnadsfritt och förtroligt utredningsarbete av det material som tillhör filmskaparen eller producenten. Vid behov överlåter vi materialet till filmskaparens eller producentens egen användning, varefter det återförs till arkivets samlingar.

Tilläggsinformation om arkivering och material som ska arkiveras:

Tommi Partanen, ansvarig arkivarie, inhemska filmsamlingen, tfn 02 953 38125

Petteri Kalliomäki, arkivarie, utländska filmsamlingen, tfn 02 953 38053

KAVIs enhet för digitala tjänster som grundades 2011 tillverkar digitala kopior av finska filmer för att tillåta att de förevisas så brett som möjligt. Allt det material som skapas här kommer at arkiveras endast i digitalt format.

Vår centrala arkiveringsprincipen för ursprungsmaterial är och förblir oförändrad även under den digitala eran: filmerna återförs alltid efter digitaliseringen till vårt för detta ändamål planerade kallförråd.

Följematerialsarkivet innehåller inhemska och utländska fotografier, affischer, filmmanuskript och reklammaterial från tiotusentals filmer, allt från 1900-talets första decennier till idag. 

Videoarkivet innehåller friexemplar av de försäljnings- eller hyrversioner av filmer i video-, DVD- och blueray-format som har distribuerats i Finland, videoinspelningar av filmer och program som gjorts i videoformat, och DVD- och videokopior av inhemska filmer som gjorts i forskningssyfte.

En väsentlig del av vårt arkiv- och arkiveringsarbete utgörs också av projektet Finlands nationalfilmografi som inleddes på Finlands filmarkiv i början av 1980-talet och som fortgår vid KAVI. Resultaten av KAVIs forskning och informationsinsamling kan ses i Elonet.

Våra utställningsutrymmen i det museum för levande bilder som fungerade som en del av KAVI stängdes i juni 2015. Idag förevisas KAVIs museala samlingar på tillfälliga utställningar i KAVIs aulagalleri, samt på gemensamma utställningar tillsammans med andra aktörer.