Regionala förevisningsserier


Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis,
Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Åbo

8 stader, 8 förevisningsserier – välkommen till KAVIs regionala förevisningar! 

 

KAVI arrangerar förevisningar i Helsingfors, men även på andra orter. Det är möjligt att följa med KAVIs regionala förevisningsserier i Joensuu, Kuopio, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Lahtis, Jyväskylä och Tavastehus.

För vårens och höstens program svarar i huvudsak lokala dragare. De bistås av KAVIs specialforskare Jari Sedergren (tfn 2953 380 35) som även fungerar som koordinator för hela förevisningsserien.

Detaljuppgifter om program och förevisning hittar du för respektive stad.