Kino Tulio

Sörnäs strandväg 25 A, Helsingfors.

  1. Framsida
  2.  » Kino Tulio

Obs! Kino Tulio är stängd tills vidare för att förebygga spridingen av coronaviruset.

Kino Tulio är namnet på en liten biograf i KAVIs utrymmen på Sörnäs strandväg 25 A. Den har 57 platser och uppfyller THX-kraven. I anslutning till biografen finns ett litet aulautrymme med tillfälliga utställningar. 

Under Kino Tulios kostnadsfria eftermiddagsförevisningar visar vi fynd ur KAVIs arkiv, bland annat den mångsidiga Suomi kankaalla -serien. 

Till måndagsprogrammet hör även våra populära publiktillfällen i radio- och tv-arkivet, där röster välkända för den breda allmänheten i detalj berättar om såväl sina arbeten som sina karriärer.