Filmarkivet – också på nätet


Det inhemska filmsamlingen omfattar cirka 1400 långfilmer. Antalet växer årligen med cirka 30 nya filmer.

För den inhemska filmkulturen

Det nationella audiovisuella institutets och dess företrädares, Finlands Filmarkivs kärnuppgift är sedan 1957 att bevara det inhemska filmarvet för våra kommande generationer.

KAVI:s arbete grundar sig på vår lag om förvaring och deponering av kulturmaterial.

Lagen ålägger filmskapare och producenter att arkivera ursprungliga bild- och ljudnegativ för allt det filmmaterial som producerats i Finland, samt motsvarande förevisningskopior och kopior som gjorts för användning i reklam- och PR-syfte på vårt Nationella audiovisuella institut. Lagen gäller för inhemska filmer som gjorts i offentligt förevisningssyfte.

Arkiv på nätet

I Finland slutade den kommersiella distributionen av film i traditionellt format, alltså ”på film” helt år 2012, i och med att biograferna övergick till att använda digitala projektorer. Det ledde till att även filmlaboratorierna slutade med sin verksamhet, såväl hos oss som i andra länder. Därmed var även arkiveringen tvungen att ta steget in i den digitala eran.

 

Vad sysslar KAVI med?

Bekanta dig med vårt arbete med arkivering och arkivmaterial i avsnittet om restaurering. 

Elonet

Tack vare digitalisering har KAVI lyckats föra hela arkivet, dvs. både filmer och följematerial, allt närmare den breda publiken. Vår förnyade Elonet-portal som i december 2019 öppnades i vår Finna-nätservice omfattar mer än 200 långfilmer, och de flesta av dem finns tillgängliga till och med i 4K Ultra HD resolution.

I takt med att digitaliseringen fortskrider kommer detta utbud att bara växa – KAVI innehar äganderätten till en fjärdedel (cirka 450 verk) av alla de långfilmer som har gjorts i Finland. Vid sidan av långfilmerna kan du även se våra tusentals reklam-, dokument- och kortfilmer från en period på över hundra år på Elonet.

Elonet är en kostnadsfri tjänst som riktar sig till privatpersoner och för användning inom kultur och undervisning. Innehållet får inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd från det Nationella audiovisuella institutet.

 

Kino Regina, filmens himmelrike i Helsingfors

Ett annat arv som filmarkivet bjuder på är våra regelbundna förevisningsserier för filmer, både i Helsingfors och utanför vår huvudstad.

Kino Regina  ligger i centralbiblioteket Oodi. Biografen sysslar med att kartlägga filmens historia, allt från dess tidigaste dagar till dagens pinfärska filmer. Vårt programutbud omfattar klassiker, nyfunna sällsynta pärlor, retrospektiva program över filmskapare, samt andra unika evenemang, från filmkonserter till seminarier. Förevisningsverksamhetens regionala serier anordnas på nio orter utanför huvudstaden.

Hundraåringen och skoleleverna

KAVIs projekt Levande minne som vi förverkligade inom ramen för Finland 100 ger genom de inhemska dokumentärfilmerna en inblick i den finska historian med nyhetsöversikter och fiktion som återspeglar tidernas känslor. 

Filmstigen prisbelönades 2013 av bildkonstlärare. Den planerades att fungera som stöd för skolornas filmfostran. Skolorna får kostnadsfritt använda alla de filmavsnitt och läromedel som ingår.