Regionserier

Utöver i Helsingfors ordnar Nationella audiovisuella institutet också filmvisningar på nio andra orter: Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg och Åbo.

Det är i regel arrangörerna på respektive ort som ansvarar för regionseriernas program. Till sin hjälp har de Jari Sedergren (tfn. 0295338035, jari.sedergren@kavi.fi) som också är koordinator för hela regionserieverksamheten.