KAVI har flyttat!

KAVI har flyttat!

Från och med 1.12.2023 verkar Nationella audiovisuella institutet (KAVI) i nya utrymmen. Den nya besöksadressen är Ekogatan 2 C, 00530 Helsingfors. Postadressen ändrar inte utan är fortsättningsvis PL 16, 00501 Helsingfors. Flytten kommer att orsaka förändringar i...
KAVI har flyttat!

KAVI erbjuder begränsade tjänster

Alla Nationella audiovisuella institutets (KAVI) tjänster (biograferna Kino Regina och Kino Tulio, KAVIs regionella visningar, bibliotek och lokal i Sörnäs, Helsingfors) är begränsade tills vidare. KAVI följer aktivt med situationen och myndighetsanvisningarna för att...