Bio Valentin

Ekogatan 6 C, Helsingfors.

Bio Valentin är namnet på en liten biograf i KAVIs utrymmen på Ekogatan 6 C. Den har 44 platser och uppfyller THX-kraven.

MERA INFORMATION OM BIO VALENTINS FÖREVISNINGAR OCH ANDRA PUBLIKA TILLFÄLLEN INOM KORT!

Under Bio Valentins kostnadsfria eftermiddagsförevisningar visar vi fynd ur KAVIs arkiv, bland annat den mångsidiga Suomi kankaalla -serien.

Till måndagsprogrammet hör även våra populära publiktillfällen i radio- och tv-arkivet, där röster välkända för den breda allmänheten i detalj berättar om såväl sina arbeten som sina karriärer.