Urklippsarkiv


Tidnings- och tidskriftsartiklar från de senaste hundra åren som behandlar film

Urklippsarkivet är ett centralt forum för dem som forskar i film. Arkivet gör det möjligt att utreda hur man har förhållit sig till filmen vid olika tider, och vilken betydelse filmen har haft i offentligheten och i samhället i allmänhet.

Varje film som haft premiär på någon biograf i Finland eller som förevisats i filmarkivet får en egen urklippsbok.

I de filmspecifika urklippsböckerna har man samlat ihop personintervjuer, artiklar över hur filmen gjordes och om vilket mottagande den fick (premiärrecensioner, tv-förevisningar, deltagande i filmfestivaler etc.) för respektive film.

 

Arkivet innehåller cirka 26 000 urklippsmappar över utländska filmer och 2 800 inhemska.

I urklippsarkivet finns dessutom insamlad information om olika aktörer inom filmbranschen: regissörer, skådespelare, scenografer, manusförfattare osv. Personakterna innehåller intervjuer, biografier, filmografier etc. Arkivet innehåller cirka 9 500 utländska personakter, och mer än 3 750 inhemska. Även historiska objektpersonligheter i filmerna (t.ex. Sibelius, Hitler) och fiktiva gestalter (t.ex. Batman, James Bond, Pekka Puupää) har fått egna urklippsböcker. De utländska personakterna hämtas fram ur arkivet medan du väntar.

Urklippsböcker även över inhemska tv-serier och filmer.

I urklippsarkivet finns urklippen samlade även enligt tema: till exempel filmpriser, produktionsbolag och om faktorer i anslutning till filmskapande (t.ex. manus, dekor, musik), samt om filmens förhållande till olika samhällsföreteelser (t.ex. yrken och filmen, kvinnan och filmen, religionen och filmen), biografverksamhet, filmcensur, filmgenrer, filmfestivaler och om filmproduktion i olika länder. En separat katalog över de olika urklippsböckerna enligt tema (856 olika teman) finns att få.

Vi följer kontinuerligt med 14 dagstidningar och ett flertal tidskrifter för vårt urklippsarkiv.

Urklippsarkivet utvidgas dessutom med depositioner från produktionsbolag, distributörer och privatpersoner. Störst bland dessa är Finlands filmstiftelses samlingar (1970–1995) samt Mainostelevisio/MTV Ab:s samlingar (1957-1998).

Urklippsmaterialet kan ses och läsas i bibliotekets läsesal, och kopiering av tidningsurklipp är tillåten (0,30 €/exponering).