Material


Nästan 36 000 alster, 200 tidningsårgångar, KAVIs digitala material och urklippsarkivet.

Audiovisuell kultur i tryck och elektroniskt

Nästan 36 000 alster, 200 tidningsårgångar, KAVIs digitala material och urklippsarkivet.

KAVIs bibliotek omfattar bland annat cirka 36 000 alster, bland dem filmografier samt publikationer över filmens och den audiovisuella kulturens historia, estetik, teori, forskning, teknik och ekonomi.

Dessutom har biblioteket hela årgångar av 200 tidningar – både i tryck och i elektroniskt format (retrospektivt har vi 950 tidskrifter).

Dessutom ger vi tillgång till urklippsarkivet och KAVI:s digitala material. I urklippsarkivet hittar du cirka 30 000 filmspecifika urklippsböcker med artiklar från tidningar och tidskrifter, samt cirka 13 000 person- och ämnesspecifika urklippsböcker.

Biblioteken bjuder också på möjligheter att bekanta sig med filmografiska och bibliografiska databaser, samt elektroniska tidningar.

Utöver biblioteksmaterialet har våra kunder tillgång till arkivets arkivdatabas Tenho och möjlighet att utforska vårt följematerial, t.ex. filmmanuskript och stillbilder. Det finns stora mängder digitaliserade fotografier för omedelbar betraktning. Manuskripten måste du beställa fram på förhand hos bibliotekets personal.

Även radio- och tv-arkivets och det inhemska filmarkivet Nationalbibliotekets digitala material finns tillgängligt på biblioteket.

Fråga, ge feedback, gör anskaffningsförslag:Antti Kalliola, bibliotekarie