Material

KAVI:s bibliotek omfattar bland annat cirka 33 000 verk, bland dem filmografier och verk om filmhistoria och audiovisuell kulturhistoria, estetik, teori, forskning, teknik och ekonomi. Här finns också årgångarna till 200 tidskrifter – såväl i tryckt som i elektronisk form (retroaktivt finns det 950 periodiska publikationer). Biblioteket har också ett klipparkiv och KAVI:s digitala material.

Klipparkivet omfattar cirka 30 000 klippmappar om olika filmer, i vilka personalen samlar tidnings- och tidskriftsartiklar om filmerna, samt cirka 13 000 klippmappar om olika personer och ämnen. I bibilioteket kan du också studera filmografiska och bibliografiska databaser och elektroniska tidningar.  

I bibliotekets kundtjänst har besökarna utöver biblioteksmaterialet också tillgång till institutets samlingsdatabas och kan studera relaterade material såsom manuskript och stillbilder. Det finns rikligt med fotografier i elektronisk form men manuskripten bör beställas på förhand.

På biblioteket kommer man också åt de digitala materialen i radio- och tv-arkivet, den inhemska filmsamlingen och Nationalbiblioteket.

Lånetider:
Böcker, soundtrack-skivor - 2 veckor (i juli 4 veckor)
Böcker, dubbletter - 4 veckor
Fjärrlån - 4 veckor

Periodiska publikationer
150 tidningars årgångar – tryckta och elektroniska periodiska publikationer. Det finns 950 retroaktiva periodiska publikationer.
Tidningar som kommer till biblioteket.

Webbtidningar
Utöver databasen finns 45 webbtidningar inom filmbranschen.