Kontaktuppgifter

  1. Framsida
  2.  » 
  3. Bibliotek
  4.  » Kontaktuppgifter

Biblioteket

Öppethållstider

14.8.-30.9.2023:

må-to 12-16

fre Stängt

1.10.2023-

Stängt tills vidare

Lån kan returneras även i postlådan på gatuplanet. Öppethållningen av ingången på gatuplanet och hissarna har på grund av orsaker som vi inte kunnat påverka störts av tekniska problem under måndagar efter kl. 16.15. Vi beklagar detta.

Om hissen inte fungerar, ring oss på tfn 02 953 38006 så kommer vi ner och hämtar dig.

Besöksadress

Sörnäs strandväg 25 A, femte våningen (vid korsningen mellan Gökgränd och Sörnäs strandväg)

Hinderfri ingång från Tavastvägen endast längs Vilhelmsgatan. I ändan av Gökgränd finns det höga trappor. Med offentlig trafik: bussarna 16 och 55.
Metro: Fiskehamnen och Sörnäs.

Postadress

PB 16, 00501 Helsingfors

Kundbetjäning: 02 953 38006

e-post: kirjasto@kavi.fi

Fråga, ge feedback, gör anskaffningsförslag!

Personal

Tiina Junttila, urklippsarkivet, tfn 02 953 38112
Antti Kalliola, bibliotekarie, informationstjänst, tfn 02 953 38119