Informationstjänster


Biblioteket erbjuder telefontjänster, informationstjänster och fjärrtjänster, samt anvisningar för informationsanskaffning.

Informationstjänsten ger stöd till studerande och forskare vid deras informationsanskaffning bland annat genom att följa med aktuella fenomen inom AV-branschen, samt evenemang såväl i Finland som utomlands. Tjänsterna omfattar också informationstjänster gällande vårt arkivmaterial (inklusive direktåtergivning) och tillgång till läsesal i bibliotekets utrymmen.

KAVIs bibliotek deltar i tjänsten Fråga bibliotekarien samt i bibliotekens informationstjänstelista.