Informationskällor på nätet


KAVIs bibliotek ger tillgång till ett flertal elektroniska publikationer och databaser.

Många av dessa kan du stifta bekantskap med direkt på nätet, medan vissa av dem är tillgängliga endast i bibliotekets användargränssnitt.

Nationella audiovisuella institutets bibliotekssamlingar. Sökord för publikationerna är filmernas ursprungliga namn och personnamn, samt allmänna indextermer (Finto).

Som klassificeringssystem för våra publikationer använder vi FIAF Classification Scheme for Literature on Film and Television, där vi har översatt hyllklassificeringen till finska.

International Index to Film and Television Periodicals / FIAF

Proquest-databasen indexerar 150 artiklar i film- och tv-tidskrifter. De flesta av dessa finns i KAVIs bibliotek för läsning.

Databasen innehåller artikelhänvisningar ända från 1972. Indexerade artiklar söks enligt filmens ursprungliga namn, enligt person eller enligt artikelns ämne. Som ”smör på moset” har FIAF (Federation of Film Archives) en databas över alla publikationer i medlemsarkivet. 

OBS! Databasen kan nås endast på KAVI:s terminaler och på biblioteket.

Film & Television Literature Index with Full Text / EBSCO

Databasen Film & Television Literature Index with Full Text innehåller indexerad och sammanfattande information om mer än 380 publikationer. I heltextform har databasen över 100 tidskrifter och 100 böcker som behandlar film- och tv-branschen: Därtill innehåller databasen recensioner från Variety från 1914 ända till idag, samt 36 300 bilder ur MPTV:s arkiv.

OBS! Databasen kan nås endast på KAVI:s terminaler och på biblioteket. 

BFI:s internationella filmografiska databas (FII)

Film Index International (FII) är allmän filmografi som redigeras av British Film Institute. Den sträcker sig från stumfilmens tider ända till idag, och innehåller uppgifter om 125 000 filmer och 80 000 personer. Databasen har även källhänvisningar.

OBS! Databasen kan nås endast på KAVI:s terminaler och på biblioteket. 

FII

AFI CATALOG OF FEATURE FILMS 

USA:s nationalfilmografi sträcker sig över perioden 1893–2013, samt med begränsade uppgifter från 2013 framåt. 

Film Literature Index

Innehåller artikelreferenser ur 150 tidskrifter inom fil- och tv-branschen, samt ett urval artikelreferenser ur andra tidskrifter. Artikelreferenserna är från perioden 1976–2001. Publicerad av: Film & Television Documentation Center, Indiana University. 

FLI

Nationalbibliotekets digitaliserade material 

Arkivet innehåller dagstidningar, tidskrifter och småtryck, samt gamla webbplatser. Arkivet kan användas på förevisnings- och lyssningspunkterna i KAVI:s radio- och tv-arkiv.

Finländska webbarkivet (på förevisnings – och lyssningspunkterna i RTVA)

Digitala samlingar (på förevisnings – och lyssningspunkterna i RTVA)

 

Biblioteksdatabaser

Arsca
Sökning i konstbranschens gemensamma arkivdatabas.

ARTO en inhemsk artikelhänvisningsdatabas.

Frank-monihaku
Samtidig sökning i de finska bibliotekens materialdatabaser.

MELINDA universitetsbibliotekens gemensamma databas.

Nordicom
Den nordiska kommunikationsforskningen informationstjänst.

KAVIs egen databas ingår även i sökportalen www.erikoiskirjastot.fi som möjliggör sökning i de finska material som utnyttjar PrettyLib-bibliotekssystemet.

 

Tenho och Elonet

KAVIs filmdatabas Tenho tillåter sökningar över filmografi och premiärvisningsinformation, samt de finsk- och svenskspråkiga namnen på filmer gjorda i Finland och utländska filmer som förevisats i finska biografer.

I kundterminalen hittar du information om vilka filmmanuskript och vilka filmers PR-material samlingarna innehåller. Tenho kan endast nås på KAVI:s terminaler och på biblioteket.

Elonet är förutom ett kundfönster till den information som ingår i Tenho även en kostnadsfri direktåtergivningstjänst som är öppen för alla.