Specialbiblioteket i Sörnäs


Samlingarna kombinerar historisk täckning med uppföljning av det senaste nya.

KAVIs bibliotek oppnar i nya lokaler från och med den 23 mars 2024.

Öppethållstider: måndag och onsdag 12-16.

Ny address: Ekogatan 2 C (2. vån.), 00530 Helsingfors. Kundbetjäning: 02953 38006

 

Här kan du själv leta fram böcker, inspelningar, tidskrifter och artiklar. Urklippspärmar och småtryck hämtas fram på begäran. Du har tillgång till arkivets hela arkivdatabas Tenho och en möjlighet att utforska följematerial till filmer, till exempel filmmanuskript och fotografier. Manuskripten måste du beställa fram på förhand hos bibliotekets personal.

I biblioteket hittar du också radio- och tv-arkivets program, de digitaliserade filmerna i det inhemska filmarkivet och annat digitalt material att titta på och stifta bekantskap med, t.ex. fotografier och Nationalbibliotekets digitala material.

Biblioteket betjänar även med fjärrlån och levererar vid begäran kopior på artiklar, samt erbjuder informationstjänster. Biblioteket erbjuder kopieringsmöjligheter (0,30 €/exponering, färgkopior 0,50 €/exponering). Betalningen sker kontant eller med kort. Du få använda din egen kamera.

Lånetider

Böcker, soundtrack-skivor – 2 veckor (i juli 4 veckor)
Böcker, dubbletter – 4 veckor
Fjärrlån – 4 veckor

Lånen kan förnyas 70 gånger. Vid det första lånetillfället registrerar vi kundens uppgifter i bibliotekets databas. Materialet lånas genom att förevisa ID.

.