Avgifter


Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2020.

Avgifter (moms 0 %)

KAVIs klassificeringstjänst (moms 24 %)

Nationella audiovisuella institutet prissätter klassificeringstjänst enligt företagsekonomiska grunder (förordning 748/2017).

Avgift för klassificering av ett audiovisuellt program är 2,00 euro för varje påbörjad programminut. Avgiften är dock minst 60 euro.

Avgift för klassificering av ett digitalt spel är baserad på hur länge klassificeringsprocessen tar, eftersom spel inte har en fast speltid.

Tillsynsavgifter

Enligt lag om bildprogram 710/2011 (moms 0 %)

Mer information

Kuvohjelmiin liittyvät maksut 2021