Anmälan om tillhandahållande av bildprogram


Framsida » Anmälan om tillhandahållande av bildprogram

Med denna blankett anmäls uppgifter för 1–5 levereringsställe.

Om tillhandahållaren har över fem levereringsställe, anmäls de med en excel-fil, som laddas ned från luokittelu.kavi.fi. När sidan öppnas, ändra språket till svenska genom att klicka på länken i det högra övre hörnet.