Ändrade åldersgränser


På den här sidan publiceras nyheter om ändrade åldersgränser.

Om åldersgränsen för en film, ett televisionsprogram eller något annat bildprogram verkar vara för låg eller för hög, kan vem som helst ge respons på den. Motiverad respons kan leda till en omklassificering av bildprogrammet.

I fråga om ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram får en part som är missnöjd med beslutet begära omprövning hos Nationella audiovisuella institutet.

I fråga om klassificeringsbeslut som fattas av KAVI får en part som är missnöjd med beslutet begära omprövning genom att lämna ett skriftligt besvär till Bildprogramsnämnden. 

Ändrade åldersgränser (på finska)