Åldersgränser


Med åldersgränserna rekommenderas inte programmet för personer i en viss ålder, utan de varnar för innehåll som eventuellt är skadligt för barnets utveckling. 

I Finland är åldersgränserna för filmer, televisionsprogram, digitala spel och andra bildprogram bindande och de ska följas när bildprogram tillhandahålls. Åldersgränserna är ingen rekommendation utan de varnar för innehåll som eventuellt är skadligt för barnets utveckling. 

Åldersgränserna är: 

  • tillåten för alla åldrar 
  • tillåten för över 7 år 
  • tillåten för över 12 år 
  • tillåten för över 16 år 
  • förbjudet under 18 år

Åldersgränserna grundar sig på en bedömning av vilket innehåll i bildprogrammen som kan vara skadligt för barnets utveckling. Innehåll som är skadliga för barnets utveckling kan vara våld, sexuellt innehåll eller innehåll som orsakar ångest och användning av rusmedel. Om ett bildprogram inte innehåller material som är skadligt för barn är åldersgränsen tillåten för alla åldrar.    

Ikärajasymbolit

Symbolerna för åldersgränser och innehåll hjälper vårdnadshavarna att göra säkrare val av media för barnen. Innehållssymbolerna anger vilken typ av skadligt material för barn som programmet innehåller som grund för en högre åldersgräns än vad som är tillåtet för alla.     

 

Vissa bildprogram innehåller sådant våldsamt, sexuellt eller ångestframkallande innehåll eller annat därmed jämförbart innehåll som entydigt ska anses skadligt för utvecklingen hos personer under 18 år. Sådana bildprogram som entydigt är avsedda att tillhandahållas endast för personer som fyllt 18 år klassificeras inte. Bildprogrammen ges då en åldersgräns på 18 år direkt utan klassificering och de får tillhandahållas endast om det i programmet eller i anslutning till det finns en tydlig märkning om åldersgränsen 18 år med den bifogade symbolen.

Det är möjligt att tillämpa flexibilitet gällande åldersgränserna med högst tre år om barnet är i sällskap av en vuxen under hela programmets visning. Flexibiliteten gällande åldersgränserna är avsedd att användas av en myndig person, oftast en förälder eller vårdnadshavare, som känner barnet väl. Flexibiliteten är inte avsedd för grupper med barn. Flexibiliteten gäller inte åldersgränsen 18.   

Största delen av åldersgränserna för filmer och televisionsprogram ges av klassificerare av bildprogram som utbildats och godkänts av KAVI i enlighet med KAVI:skriterier för klassificering. Åldersgränsen, dvs. klassificeringen, ska göras i enlighet med lagen. KAVI:s enhet för mediefostran och bildprogram övervakar klassificerarnas verksamhet. KAVI klassificerar program även på beställning. 

När det gäller digitala spel godkänner KAVI åldersgränserna för det alleuropeiska PEGI-klassificeringssystemet . Spel med PEGI-åldersgräns klassificeras inte i Finland. 

.