Åldersgränser


  1. Framsida
  2.  » Åldersgränser

Åldersgränsen är en varning om att filmen, tv-programmet eller det digitala spelet kan vara skadligt för barn.

Sök filmens eller tv-programmets åldersgräns. Klicka här.

Sör digispelets PEGI-åldersgräns. Klicka här.

Filmer, tv-program och digitala spel märks med åldersgräns och innehållssymboler. Märkningen anger på vilka grunder ett program har åldersgräns. De två viktigaste innehållssymbolerna visas i samband med programmet, de övriga kan kontrolleras via nättjänsten här. Märkningarna används i Finland på tv, biografer, webben (bl.a. nät-tv) samt för olika former av inspelningar, t.ex. dvd. Biografer kan, då barn kommer tillsammans med en vuxen, tillämpa en tre år lägre åldersgräns då det gäller åldersgränserna 7, 12 och 16 år.

Från början av 2012 sköter självständiga bildprogramsklassificerare i mediebranschen största delen av åldersklassificeringen. Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU), som inrättats i stället för Statens filmgranskningsbyrå (VET), utbildar klassificerare och övervakar deras verksamhet. MEKU övervakar att åldersgränserna följs, och sköter också övervakningen då det gäller tv. Du kan lämna respons samt diskutera de program och spel du sett. En motiverad respons kan leda till att en åldersgräns omprövas.

Obs!

Åldersgränserna är inga åldersrekommendationer och de berättar inte heller vem ett program riktar sig till. Alla program har inte åldersgräns- och innehållsmärkningar. Till exempel undervisnings-, bildnings-, kultur-, musik-, sport-, hobby-, diskussions-, aktualitets- och nyhetsprogram eller frågesporter klassificeras inte, och därför har de inte heller några märkningar. Åldersgränsmärkningen är alltid ett intyg på att ett program och dess skadliga inverkan på barn har bedömts.