Alkuperäistasoiset ohjelmat


Laki velvoittaa ohjelmien tuottajia toimittamaan kaikista vuoden 2007 jälkeen ensiesityksensä saaneista teostyyppisistä ohjelmista alkuperäistasoisen (master-taso) fyysisen kappaleen tai tiedoston arkistolle. Tällä varmistetaan se, että ohjelmasta on arkistoitu uusintalähetyksen tai uuden julkaisun vaatimukset täyttävä kappale, jonka laatu on paras saatavissa oleva. Ohjelmat saavat varman säilytyspaikan arkiston suojissa, ja ne numeroidaan ja luetteloidaan tietokantaan.

Ketä talletusvelvollisuus koskee?

 Talletusvelvollisuus koskee kotimaisilla kanavilla lähetettyjen ohjelmien alkuperäisaineistojen omistajia. Yleensä tämä tarkoittaa tuottajia, mutta yhtäläinen talletusvelvollisuus on sillä, jolla muuten on oikeus määrätä aineistosta. Velvollisuus koskee kotimaisia tuottajia. Kotimaisen tuottajan valmistamana ohjelmana pidetään myös ulkomaisen tuottajan kanssa yhteistyössä valmistettua ohjelmaa, jos kotimaisella osapuolella on oikeus määrätä ohjelman esittämisestä Suomessa.

Tuottajien ei tarvitse toimittaa Ylen kanavilla lähetettyjä ohjelmia KAVIn radio- ja tv-arkistoon, sillä Yle hoitaa niiden arkistoinnin. Yle säilyttää myös itse omissa tiloissaan omat vanhat arkistonsa ja hoitaa niihin liittyvän asiakaspalvelun.

 KAVI seuraa tv- ja radiotuotantoja sekä valvoo lakisääteisten talletusten toteutumista. Vastuu aineiston toimittamisesta arkistoon on kuitenkin viime kädessä sen omistajalla.