Talletuksen tekeminen


Laissa määritellyt radio- ja tv-ohjelmat tulee toimittaa arkistoon alkuperäislaatuisina eli master-tasoisina fyysisinä tallenteina tai tiedostoina. Tärkeintä on se, että laatu on alkuperäistä tasoa vastaava eli paras mahdollinen.

Talletusformaatit

Jos alkuperäiset ohjelmat ovat tuottajalla mastereina kasetilla, tulee ohjelmat toimittaa vastaavissa kasettiformaateissa (esim. Digital betacam, DVCAM). Jos ohjelmista on olemassa alkuperäistiedostot, KAVI:lle voi toimittaa ohjelmat näissä tiedostoformaateissa esim. kovalevyllä tai FTP-linjasiirtona.

Kuhunkin kasettiin on merkittävä selvästi ohjelman nimi ja ensilähetyspäivämäärä. Tiedostot tulee nimetä niin, että niistä näkee selvästi, mikä ohjelma on kyseessä, ja milloin se on lähetetty ensimmäisen kerran.

Yhteystiedot FTP-linjasiirtoa varten:

Tero Halvorsen, arkistonhoitaja, p. 02953 38103

Ohjelmakohtaiset tiedot

Jokaisesta talletettavasta ohjelmasta täytyy itse ohjelman lisäksi toimittaa samalla vähintään seuraavat perustiedot:

 •     ohjelman nimi
 •     valmistumisvuosi
 •     lyhyt kuvaus ohjelmasta
 •     lähetyspäivä
 •     lähetyskanava
 •     kestoaika
 •     toimittaja
 •     tuottaja
 •     ohjaaja
 •     kuvaaja
 •     musiikin tekijä
 •     lavastaja
 •     äänittäjä
 •     leikkaaja
 •     käsikirjoittaja
 •     esiintyjät

Tiedot voi toimittaa talletuksen yhteydessä paperitulosteina tai sähköpostitse tekstitiedostona

Talletussopimus ja aineiston käyttöoikeus

Tallettajan ja arkiston välillä tehdään talletussopimus. Sopimuksella varmistetaan, ettei myöhemmin tule epäselvyyttä siitä, mitä talletus kattaa, ja miten talletettua aineistoa voidaan käyttää. Ellei toisin ole sovittu, aineistoa saa käyttää kulttuuriaineistolain tarkoituksen mukaisesti, ottaen huomioon tekijänoikeuslaista (404/1961) johtuvat rajoitukset. Talletustapahtuma ei muuta aineiston omistussuhteita.

Tallettamisen kustannukset

Tallettaminen on tallettajalle maksutonta lukuun ottamatta aineiston toimittamisesta mahdollisesti koituvia kuluja. Talletustapahtuma ei muuta aineiston tekijänoikeuksia eikä omistussuhteita. Aineiston omistusoikeus säilyy aina tallettajalla. KAVI sitoutuu vastaamaan talletetun aineiston säilyvyydestä.

Halutessaan tallettaja saa aineistonsa arkistosta väliaikaisesti takaisin omaa käyttöään varten. Tämä on maksutonta silloin kun aineisto noudetaan arkistosta. Jos arkisto lähettää aineiston tallettajalle, tallettaja maksaa tästä aiheutuvat toimituskulut. 

Yhteystiedot radio- ja tv-ohjelmien talletusasioissa:

Tero Halvorsen, arkistonhoitaja, p. 02953 38103
Käyntiosoite: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kaikukatu 2 C, 6. krs, 00530 HELSINKI
Postiosoite: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, RTVA, PL 16, 00501 HELSINKI