Opetus- ja kulttuuriministeriö on hakenut valituslupaa ja tehnyt valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee KAVIn johtajan nimittämispäätöksen kumoamista.

Lisätietoja ministeriön tiedotteesta.