Elokuvien tallettaminen

Tärkeää tietoa tallettamisesta.

Julkisen esityksen saaneesta suomalaisesta elokuvasta on toimitettava viiden vuoden sisällä salaamaton esityskopio (DCP) tai muu mahdollinen esitysformaatti jos elokuvasta ei ole tehty DCP:tä. Lisäksi elokuvasta on toimitettava painokelpoinen julisteoriginaali ja pressikuvat.

Tallettaminen on maksutonta, eikä muuta olemassa olevia omistussuhteita. Tallettaja saa omat elokuvansa käyttöönsä kohtuullisessa ajassa maksutta. Tallettaminen perustuu kulttuuriaineistolakiin.

Lisätietoja:

Tommi Partanen, vastaava arkistonhoitaja, kotimainen elokuvakokoelma, p. 0295 3381 25 

Mari Kiiski, arkistonhoitaja, videokokoelma, p. 0295 3381 14

Muitakin elokuvia voi arkistoon tallettaa. Laki ei erottele elokuvan materiaalia, aihetta, pituutta tai tuottajaa. Esimerkiksi mainokset luetaan elokuviksi, ja tuottajana voi olla vaikkapa aatteellinen yhdistys.

Jokainen suomalainen elokuvantekijä ja -tuottaja voi saada elokuvansa talletetuksi Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin. Tähän ns. tallettajapalveluun kuuluu ilmainen ja luottamuksellinen tallettajan aineistojen selvitystyö. Tarvittaessa materiaali luovutetaan tallettajan käyttöön, jonka jälkeen se palautuu arkiston kokoelmiin.

Arkistoituja elokuvia saa käyttää ilman oikeuksienomistajan lupaa vain korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Kaikkeen muuhun käyttöön tarvitaan tallettajan lupa. 

KAVI on myöntänyt muutamalle taholle oikeuden toimia kotimaisen elokuvan ja mediataiteen varastoijina. Tällaisia tahoja ovat kotimaisen elokuvan osalta Yleisradio ja MTV3 sekä mediataiteen osalta Nykytaiteen museo Kiasma. Jos KAVIin kuuluvaa materiaalia varastoidaan näihin paikkoihin, siitä on ilmoitettava kirjallisesti Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin.