Mikäli kuvaohjelmasta on olemassa versiot recapin kanssa ja ilman, tulee molemmat versiot luokitella erikseen.

Kuvaohjelmalain (710/2011) mukaan Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) ottaa vastaan lapsen kehitykselle haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista koskevaa yleisöpalautetta. KAVI ottaa kuvaohjelman luokiteltavakseen perustellusta vaatimuksesta tai jos on muutoin syytä epäillä, ettei ohjelmaa ole luokiteltu kuvaohjelmalain mukaisesti.

Yleisöpalautteen ja uudelleenluokittelun yhteydessä on havaittu, että joidenkin TV-sarjojen televisiolähetysten ikärajoina on käytetty aiemmin fyysiselle tallenteelle tehtyä ikärajaluokittelua, mikä saattaa olla ongelmallista, mikäli tallenne ja television lähetysversio poikkeavat toisistaan.

Joskus esimerkiksi DVD-julkaisuissa ei ole jaksojen yhteydessä käytössä niin sanottua recap-alkua, kun taas televisiossa sellaiset on. Recapilla tarkoitetaan tässä yhteydessä jakson alussa esitettävää aiempia tapahtumia kertaavaa koostetta, joka voi olla lyhyt tiivistys edellisistä jaksoista tai pidempi kokonaisia kausia kertaava kooste. Jälkimmäisiä käytetään usein uuden kauden aloittavan jakson yhteydessä. Recapin sisällöllä saattaa olla vaikutusta jakson ikärajaan ja luokittelukriteereihin.

Kuvaohjelman luokittelun yhteydessä elokuva, ohjelma tai peli ilmoitetaan kuvaohjelmaluetteloon. Tämä tehdään vain kerran, eli jos ohjelma on jo kuvaohjelmaluettelossa, kuvaohjelman tarjoaja käyttää sitä ikärajaa, joka kuvaohjelmaluettelon mukaan kuvaohjelmalle on luokiteltu. Jos kuvaohjelmasta on markkinoilla kuitenkin useampi versio, esimerkiksi alkuperäinen ja edellisen jakson tapahtumia alussa kertaava recap-versio, on molemmat luokiteltava. Aiemmin luokitellun ja esitykseen tulevan kuvaohjelman yhteneväisyyden voi lähtökohtaisesti tarkistaa esimerkiksi vertaamalla Kuvaohjelmien luokittelu- ja valvontajärjestelmässä (IKLU) olevaa kuvaohjelman kestoa tarjoajan esitykseen tulevan version kanssa. Mikäli ohjelman kesto on recapin takia eri kuin alkuperäisessä luokittelussa, tulee kuvaohjelma luokitella uudestaan omana versionaan. Recap-versio nimetään IKLUun lisäämällä jakson nimeen perään sulkeissa sana ”recap”.

Luokittelijoille muistutukseksi, että IKLUun syötettävän kuvaohjelman tarkalla kestolla on merkitystä muun muassa yllä mainitun takia, joten merkitsettehän luokittelemanne kuvaohjelman keston järjestelmään aina mahdollisimman tarkasti.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jarno Virtanen, jarno.virtanen@kavi.fi / puh: +358 295 338 043.

Päivitetty 3.6.2021