Miten ikärajat annetaan?


 

KAVIn kouluttama ja hyväksymä kuvaohjelmaluokittelija arvioi elokuvan, televisio-ohjelman tai digitaalisen pelin sisällön ja antaa sille ikärajan luokittelukriteerien mukaan. Luokittelun yhteydessä kuvaohjelmille asetetaan myös ikäraja- ja sisältösymbolit, joiden tulee olla esillä kuvaohjelmia tarjottaessa. Ikärajaa annettaessa arvioidaan kuvaohjelman väkivaltaista, ahdistusta aiheuttavaa, seksuaalista tai päihteiden käyttöä sisältävää sisältöä, ja sen mahdollisia haitallisia vaikutuksia lapsen kehitykselle. 

Lapsen kyky ymmärtää kokemuksiaan kehittyy iän myötä. Tunne-elämän ja ajattelun kehittyminen auttaa lasta ymmärtämään myös kokemuksia elokuvista, tv-ohjelmista ja peleistä. Ikärajan tarkoitus on suojella lapsen kehitystä. Tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi voimakkaan väkivallan näkeminen ohjelmissa voi aiheuttaa lapselle haittaa. Haittoja voivat olla esimerkiksi nukahtamisvaikeudet, painajaisunet tai pelot. Haitallinen mediasisältö voi näkyä lapsen käyttäytymisessä myös lisääntyneenä levottomuutena tai aggressiivisuutena. 

Lue lisää ikärajojen perusteista ja sisältöjen haitallisuudesta: Kaikki perusteet.  

PEGI 

Digitaalisissa peleissä on elokuvien ja televisio-ohjelmien tapaan oltava niiden haitallisista sisällöistä kertovat merkinnät. Pelien ikäluokittelun osalta Suomessa hyväksytään yleiseurooppalainen pelien ikärajajärjestelmä PEGI (Pan-European Game Information). 

PEGI huomioi pelien ikärajoja määriteltäessä väkivallan, seksin, ahdistavuuden ja päihteiden käytön lisäksi myös syrjinnän, uhkapelaamisen ja kiroilun. Lisäksi PEGI tiedottaa sisältösymbolin avulla myös siitä, että pelin kuluessa voi käyttää oikeaa rahaa. Käytössä olevat ikärajat 3, 7, 12, 16 ja 18 eivät kerro pelin teknisestä vaikeudesta tai soveltuvuudesta tietyn ikäisille, vaan varoittavat sisällön haitallisuudesta. Ikämerkintä 3 tarkoittaa, että peli on sallittu kaikenikäisille.