Kuvaohjelmia julkisesti tarjottaessa kuvaohjelmalle luokitellusta ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta vain, jos lapsi on aikuisen seurassa koko sen ajan, kun kuvaohjelmaa tarjotaan. Esimerkiksi ikärajan 12 elokuvaan aikuinen voi viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen tai ikärajan 16 peliä voi pelata vähintään 13-vuotias lapsi aikuisen seurassa. Jousto ei koske ikärajaa 18.

Ikärajajousto on tarkoitettu lapsen vanhemman tai huoltajan harkiten käytettäväksi. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä.

Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä (esim. pelileirit, pelitapahtumat, nuorisotoimen toiminta tai päiväkotiryhmät).

Ikärajat koskevat myös vanhempiensa kanssa elokuvanäytökseen osallistuvia vauvoja sekä vauvakinoja, joissa saa esittää ainoastaan kaikille sallittuja elokuvia.

Lataa esite ikärajajoustosta (pdf)ruotsiksi (pdf)

Ohje ikärajajouston soveltamisesta (pdf)

KAVIn vastauksia ikäjoustoon liittyviin kysymyksiin (pdf)