Vuonna 2019 julkaistut Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää, ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi linjauksissa nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Nyt linjauksista on julkaistu oma videosarja. Videoilla KAVIn asiantuntijat esittelevät mm. linjausten keskeiset sisällöt ja tavoitteet. Videot toimivat johdatuksena medialukutaidon nykytilaan.

Tutustu Medialukutaito Suomessa -videoihin KAVIn YouTube-kanavalla.