Uudet lukutaidot -hankkeen medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen sekä digitaalisen ja TVT-osaamisen kuvauksia on mahdollista tarkastella vastaisuudessa Opetushallituksen ePeruste-palvelussa. Medialukutaidon kuvaukset ja tukimateriaalit sekä ohjelmointiosaamisen materiaalit löytyvät Mediataitokoulusta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja hallitusohjelmaan sidottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma päättyy kuluvan vuoden aikana. Ohjelma on ollut osa laajempaa Oikeus oppia -ohjelmaa ja sen tarkoituksena on ollut edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saavuttaa opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittava digitaalinen osaaminen.  

Ohjelmaa ovat koordinoineet Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Opetushallitus (OPH). KAVIn vastuulla ovat olleet medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuudet. OPH on vastannut digitaalisen osaamisen (varhaiskasvatus) ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksista.   

Mitä ovat osaamisen kuvaukset? 

Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistuista osaamisen kuvauksista ilmenee, mitä on oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa. Kuvaukset perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin ja ne tukevat linjausten paikallista toimeenpanoa. Kuvausten käyttöönoton tueksi on laadittu materiaaleja. Osaamisen kuvaukset on julkaistu suomen, ruotsin, saamen ja englannin kielillä. 

Medialukutaidon kuvaukset ja tukimateriaalit sekä ohjelmointiosaamisen materiaalit löytyvät Mediataitokoulusta kieliryhmittäin: suomen- ja saamenkieliset, ruotsinkieliset ja englanninkieliset materiaalit. Tukimateriaaleista löydät mm. Polkuja-oppaat, Polkuja uusiin mediailmiöihin -sarjan, Nettielämää-animaatiot sekä koulutustallenteet. Kaikki ohjelmassa julkaistut materiaalit julkaistaan myös AOE.fi-palvelussa. 

Osaamisen kuvausten ylläpito ja kehittäminen jatkuvat osana opetuksen digitalisaation edistämistä.