Uudet lukutaidot


Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut monivuotisen Uudet lukutaidot –kehittämisohjelman, jonka toteuttamisesta vastaavat Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) sekä Opetushallitus (OPH).

Etusivu » KAVIn mediakasvatus » Uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Kehittämisohjelmassa KAVI vastaa medialukutaidon ja OPH tvt-taitojen osaamiskokonaisuuksien koordinaatiosta. Ohjelmoinnin osaaminen sisältyy osittain kumpaankin osaamiskokonaisuuteen. Uudet lukutaidot toteutetaan osana laajempaa Oikeus oppia 2020-2022 -kehittämisohjelmaa, ja sillä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.

Päävastuun hankkeessa tehtävästä työstä kantavat KAVI ja OPH, mutta tärkeässä roolissa ovat myös asiantuntijoista koostuvat projektiryhmät. Kumpaankin projektiryhmään on kutsuttu noin kymmenen asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Erityisesti projektiryhmissä korostuu kunnallisen opetustyön kokemus sekä alan koulutus- ja tutkimusosaaminen.

Ensimmäisen vuoden aikana kehittämisohjelmassa valmistellaan ikäryhmä- ja vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset medialukutaitojen, tvt-taitojen ja ohjelmoinnin osaamisen kuvaukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. Vuosina 2021-2022 kehittämisohjelmassa on tavoitteena toteuttaa kehittämishankkeita, osaamisen kuvauksiin perustuvia sisältöjä ja koulutuskokonaisuuksia.

Yhteystiedot:

Sari Murtonen

Medialukutaidon projektiasiantuntija 

sari.murtonen@kavi.fi