Uudet lukutaidot


Opetus- ja kulttuuriministeriön monivuotinen Uudet lukutaidot –kehittämisohjelma pyrkii edistämään digitaalisen osaamisen ja mediataitojen yhdenvertaisuutta ja laatua. Ohjelman toteuttamisesta vastaavat Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) sekä Opetushallitus (OPH). 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. 

Useat oppimiseen liittyvät selvitykset ovat osoittaneet, että mediaympäristöissä tarvittavissa taidoissa oppiminen ei tapahdu valtakunnallisesti yhdenvertaisesti. Niin oppilaiden kuin opettajien osaamisessa ja opetuksessa on havaittu eroja. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on ollut opetuksen ja osaamisen tasa-arvon vahvistaminen näissä taidoissa.

Kehittämisohjelmassa KAVI on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen ja OPH tvt-taitojen ja digitaalisen osaamisen osaamiskokonaisuuksien koordinaatiosta. Uudet lukutaidot on ollut osa laajempaa Oikeus oppia 2020–2022 -kehittämisohjelmaa, ja sillä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.

Kehittämisohjelman keskeisiä tuotoksia ovat osaamisen kuvaukset. Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti julkaisivat digitaalisen osaamisen kuvaukset kesällä 2022. Kuvaukset konkretisoivat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hyvää pedagogista toimintaa ja perusopetuksessa oppimisen tavoitteita kansallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Kuvaukset on tarkoitettu tukimateriaaliksi opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä. Kuvaukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja kolmella eri saamen kielellä. Kuvausten lisäksi ohjelmassa on tuotettu runsaasti oppimis- ja koulutussisältöjä kaikilla kuvausten kielillä.

Osaamisen kuvauksia on testattu ja muokattu ohjelman aikana. Vuonna 2021 46 kuntaa tai opetuksen järjestäjää aloittivat pilottihankkeen kuvausten toimeenpanoon varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Varsinainen toimeenpanovaihe alkoi vuonna 2022, kun Uudet lukutaidot -hankkeet aloitettiin 112 kunnan tai opetuksen järjestäjän toimesta. Yhteensä opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut kuntien hankkeita yli 11 miljoonalla eurolla.

Ohjelman koordinaatio päättyy KAVIn ja OPHn osalta 2023, mutta hankkeet kunnissa jatkuvat osittain vielä vuodelle 2024 asti.

Medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen sekä tvt- ja digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen ePerusteet-sivustolta. Medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen tukimateriaalit löytyvät KAVIn ylläpitämästä Mediataitokoulusta ja tvt- digitaalisen osaamisen tukimateriaalit Opetushallituksen sivuilta.

ePerusteet 

Mediataitokoulu  

Opetushallituksen digitaalinen osaaminen 

Yhteystiedot:

Leena Pylkkö
projektisuunnittelija (viestintä)
puhelin 0295338046 tai 0504733534
sähköposti: etunimi.sukunimi@kavi.fi