Medialukutaito Suomessa


Medialukutaito Suomessa on vuonna 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopolitiikan ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja. 

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää, ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Medialukutaito Suomessa tuotettiin osana poikkihallinnollista mediapoliittista ohjelmaa. KAVI valmisteli linjaukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Toteutimme linjausten valmistelun yhteistyössä ministeriön kanssa sekä poikkihallinnollisessa ja -sektoraalisessa yhteistyössä mediakasvatuksen alan toimijoiden kanssa.

Tutustu kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin osoitteessa: www.medialukutaitosuomessa.fi