Medialukutaito Suomessa


Medialukutaito Suomessa on vuonn­a 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopoliitiikka ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja.

  1. Home
  2.  » 
  3. KAVIn mediakasvatus
  4.  » Medialukutaito Suomessa

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää, ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Medialukutaito Suomessa on tuotettu osana poikkihallinnollista mediapoliittista ohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi helmikuussa 2019 Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille toimeksiannon linjausten päivittämisestä. Toteutumme linjausten valmistelun yhteistyössä OKM:n kanssa ja sekä poikkihallinnollisessa ja -sektoriaalisessa yhteistyössä mediakasvatuksen alan toimijoiden kanssa.

Tutustu kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin osoitteessa: www.medialukutaitosuomessa.fi