Mediakasvatus­foorumi


Mediakasvatusfoorumin tarkoituksena on verkostoitua, esitellä mediakasvatustoimintaa sekä kehittää yhdessä kansallista mediakasvatusta.

  1. Home
  2.  » 
  3. KAVIn mediakasvatus
  4.  » Mediakasvatusfoorumi

Mediakasvatusfoorumi 24.5.2022 – Inklusiivinen mediakasvatus

Mediakasvatusfoorumi on KAVIn vuosittain järjestämä mediakasvatuksen asiantuntijoiden kohtaamispaikka, jossa asiantuntijat pääsevät verkostoitumaan sekä kuulemaan ja jakamaan uusia näkökulmia mediakasvatuksen kentältä.

Vuonna 2022 Mediakasvatusfoorumissa keskityttiin erityisesti inklusiiviseen eli kaikille yhdenvertaiseen, saavutettavaan ja esteettömään mediakasvatukseen. Tilaisuudessa julkaistiin selvitys yhdenvertaisesta mediakasvatuksesta. Puheenvuorot pääset katsomaan Asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalta. Tallenne on tekstitetty suomeksi ja tulkattu suomalaiselle viittomakielelle. Ministeriön tervehdys on tekstitetty myös ruotsiksi.

Lisätietoja: ella.airola@kavi.fi

Ohjelma:

9.00 Ovet aukeavat

9.30 Tilaisuuden avaus (striimi)

9.35 Ministeriön tervehdys (striimi)

9.45 Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaidon yhdenvertaisuuteen (striimi)

Anna Kanerva, erikoistutkija, Cupore

Katja Oksanen-Särelä, tutkija, Cupore

Emmi Lahtinen, tutkija, Cupore

Kommenttipuheenvuorot

Mari Pienimäki, tutkijatohtori, Journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskus COMET

Tarja Porsanger, suunnittelija, Saamelaiskäräjät

10.30 Tauko

10.45 Paneelikeskustelu: Inklusiivisen medialukutaidon ulottuvuudet (striimi)

Kati Costiander, opetusneuvos, Opetushallitus; inklusiivinen mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Artëm Kuosti, projektipäällikkö, DigiUp/Moniheli; monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen digitaidot

Riikka Marttinen, erityisasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto; oppimisvaikeudet mediakasvatuksessa

Susanna Rivinen, tutkijatohtori, projektipäällikkö, OdigO/Lapin yliopisto; aikuisten ja ikääntyvien digitaidot

Ulla Sivunen, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos; kuurojen nuorten monilukutaito ja digitaalinen toimijuus

11.45 Lounas

12.45-14.00 Työpajatyöskentely

Teemoina inklusiivinen mediakasvatus, mediakasvatuksen tulevaisuus Suomessa ja Uudet lukutaidot osaamisen tukena.

14.00 Kahvi

14.30 Pikadeitit

15.30 Loppusanat

Julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.