Julkaisut ja materiaalit


Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö julkaisee selvityksiä, esitteitä ja muita materiaaleja mediakasvatuksen tueksi. Osa materiaaleista on saatavilla myös painettuna. 

Tilaa painettuja julkaisuja maksutta

Osa materiaalista on saatavilla sekä painettuna että verkkoversioina, osa vain verkkoversioina. Kaikki julkaisemamme materiaali on maksutonta. Osa materiaaleista on tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tilaa painettuja julkaisuja tästä. Kaikkia aineistoja ei ole saatavilla painettuna.

Julkaisut ja materiaalit

Ammatilliseen mediakasvatukseen

Pelkkää feikkiä? -juliste

Pelkkää feikkiä? -juliste auttaa hahmottamaan harhaanjohtamisen keinoja ja keskustelemaan myös vaikuttimista niiden takana. Juliste on lokalisoitu EAVI – Media Literacy for Citizenship -organisaation englanninkielisestä julisteesta.

Pelkkää feikkiä? iso juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? keskikoinen juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? pieni juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? (pdf)
Ren fejk? (pdf)

Juliste myyttiset nuoret

Olipa kerran satu –juliste muistuttaa, että kaikki tarvitsevat mediakasvatusta eikä kukaan tule itsestään taitavaksi ja vastuulliseksi mediankäyttäjäksi. 

Juliste myyttiset nuoret

Mediataitokoulu pienille –juliste on iloinen ja värikäs muistutus siitä, että Mediataitokoulusta löytyy paljon ideoita ja materiaaleja myös varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tilaa päiväkotiin tai perhepäivähoidon ja harrastustoiminnan tiloihin. Sopii hyvin myös alkuopetukseen. 

Monimuotoinen mediakasvatus

Monimuotoinen mediakasvatus artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Monimuotoinen mediakasvatus (pdf)
Monimuotoinen mediakasvatus (ePub)

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Kaikki ovat maksuttomasti saatavilla ja suurin osa pysyy käytössä ympärivuotisesti myös Mediataitoviikon jälkeen.

Mediataitoviikko (verkkopalvelu)

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa -opas sisältää toimintamalleja ja jaettuja kokemuksia varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on rohkaista kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittymään mediakasvattajina.

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa (pdf)

Mediaseksinlukutaitoa nuorille – opas antaa opettajille ja muille 13-18 -vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville eväitä ja ideoita seksuaalikasvatukseen mediaympäristöissä. Opas käsittelee seksiä ja seksuaalikulttuureja mm. sosiaalisen median ja pornon näkökulmista. Runsaiden tietotekstien lisäksi oppaasta löytyy ajankohtaista sanastoa ja tehtäviä nuorille. Opas löytyy myös Mediataitokoulusta omana tehtäväosionaan.

Mediaseksinlukutaito nuorille -opas (saavutettava pdf)
Läskunnighet
av mediesex för unga (pdf)

 

 

Mediapoluilla kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on tienviittoja ja varusteita niin lasten, kasvattajien kuin kasvatusyhteisöjenkin oppimisen ja kehittymisen poluille. Lisää tietoa ja ideoita löydät verkosta osoitteesta www.mediapoluilla.f

Mediapoluilla (opas ja verkkopalvelu) kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on tienviittoja ja varusteita niin lasten, kasvattajien kuin kasvatusyhteisöjenkin oppimisen ja kehittymisen poluille.

Mediapoluilla opas (pdf) huom! tilapäisesti loppu
Mediapoluilla.fi (verkkopalvelu)

Mediataito 2022 on lehti kaikille mediataitojen kanssa työskenteleville. Kymmenen vuotta täyttävän Mediataitoviikon omasta lehdestä löytyy kattava tietopaketti ajankohtaisista median ilmiöistä sekä ideoita ja vinkkejä kaikenikäisten mediataitojen kehittämiseen. Painetun lehden saa tällä hetkellä ilmoittautumalla Mediataitoviikkoon. Tutustu myös Mediataito-lehden verkkoversioon.

Mediataitoviikon verkkolehti

 

Mediataito 2021

Mediataito 2021 on lehti kaikille mediataitojen kanssa työskenteleville. Lehdestä löytyy kattava tietopaketti ajankohtaisista median ilmiöistä sekä ideoita, vinkkejä ja valmiita resursseja kaikkien ikäryhmien mediataitojen kehittämiseen. 

Lataa lehti (pdf)

Mediataitoja kaikille

Mediataitoja kaikille – Näkökulmia kirjastojen mediakasvatukseen nostaa esille kirjastojen tärkeää roolia mediakasvattajina sekä kannustaa niitä tarkastelemaan, miten mediakasvatusta voisi vielä paremmin valjastaa osaksi kirjastotyön arkea.

Lataa kirjanen (pdf)

Mediataitoja kaikille

Polkuja medialukutaitoon. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen johdattelee lasten medialukutaidon edistämiseen käytännön esimerkkien kautta. 

Voit lukea ja ladata oppaan täältä. 

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä medialukutaidon poluille täältä.  

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för småbarnspedagogiken och förskolan 

Du kan läsa eller ladda ner webbpublikationen (pdf) här 

Mer information här  

Mediataitoja kaikille

Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6 johdattelee käytännön esimerkkien kautta oppilaiden medialukutaidon edistämiseen. 

Voit lukea ja ladata oppaan täältä. 

Oppaan tilaus täältä.

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä medialukutaidon poluille löydät täältä.  

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 1—6 

Du kan läsa eller ladda ner webbpublikationen (pdf) här. 

Mer information här. 

Mediataitoja kaikille

Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9 johdattelee käytännön esimerkkien kautta oppilaiden medialukutaidon edistämiseen.

Voit lukea ja ladata oppaan täältä 

Oppaan tilaus täältä. 

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä medialukutaidon poluille löydät täältä 

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 7—9  

Du kan läsa eller ladda ner webbpublikationen (pdf) här 

Mer information här. 

Mediataitoja kaikille

Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen johdattelee lasten ohjelmointiosaamisen edistämiseen käytännön esimerkkien kautta.

Voit lukea ja ladata oppaan täältä 

Oppaan tilaus täältä 

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä ohjelmointiosaamisen poluille löydät täältä. 

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för småbarnspedagogiken och förskolan

Du kan läsa eller ladda ner webbpublikationen (pdf) här

Mer information här. 

Mediataitoja kaikille

Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas vuosiluokille 1-6 johdattelee käytännön esimerkkien kautta oppilaiden ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

Voit lukea ja ladata oppaan täältä. 

Oppaan tilaus täältä.  

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä ohjelmointiosaamisen poluille löydät täältä. 

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 1–6.

Mer information här.

Mediataitoja kaikille

Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas vuosiluokille 7-9johdattelee käytännön esimerkkien kautta oppilaiden ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

Oppaan tilaus täältä.  

Lisätietoja sekä muita matkaeväitä ohjelmointiosaamisen poluille löydät täältä. 

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 7-9

Mer information här.

Mediataitoja kaikille

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? 

Artikkelikokoelmassa asiantuntijat ja ammattilaiset kertovat näkökulmia ja hyviä käytänteitä, joiden avulla medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista ja TVT-osaamista voidaan edistää työyhteisölähtöisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Löydä vinkit työyhteisön osaamisen, toimintakulttuurin, johtamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen osaamisen kuvausten avulla!   

Oppaan tilaus täältä. 

Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena

Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena.

KAVIn ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen artikkelikokoelma tarjoaa monipuolisen katsauksen mediakasvatukseen ja medialukutaidon merkitykseen ja sen haasteisiin eri ikäkausina ja elämäntilanteissa. 

Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena (pdf)

.

Mediataitoja kaikille

Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi.

Materiaali avaa periaatteita mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän näkökulmasta sekä tarjoaa käytännön vinkkejä niiden käyttöönoton tueksi.

Tavoitteena yhdenvertainen medialukutaito (pdf)

På svenska (pdf)

In English (pdf)

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin: ohjaajan opas tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa nuorten osallisuutta mediakasvatusprojektin keinoin. Mallia voi soveltaa esim. nuorisotyöhön, järjestötyöhön ja kouluihin.

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin (pdf)

In English (pdf)

Verkkovideot vaikuttamisen välineenä

Verkkovideot vaikuttamisen välineenä -kurssisuunnitelma tarjoaa mediakasvattajille työkaluja käsitellä luovuutta kriittisen medialukutaidon kautta. Se johdattaa osallistujat verkkovideoiden luomiin mielikuviin ja videoilla vaikuttamisen keinoihin. Osallistujat pääsevät myös itse tuottamaan lyhyitä videoita kurssilla oppimaansa hyödyntäen.

Verkkovideot vaikuttamisen välineenä

Using online videos to influence

Mediakasvatusta kotikasvatuksen tueksi

Lapset ja media -kasvattajan oppaan kansikuva.

Lapset & media on opas kaikille kasvattajille. Opas käsittelee 5–12-vuotiaiden lasten median käytön ilmiöitä. Keskusteluvinkkien avulla perheen mediakasvatuskeskustelut sujuvat entistä helpommin. Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset oppaat päivitettiin alkuvuodesta 2017. Selkokieliset oppaat ovat syksyltä 2015 ja venäjänkielinen opas on vuodelta 2014. 

Lapset & media (pdf)
Barn och media (pdf)
Children & Media (pdf)
Lapset ja media – opas selkokielellä (pdf)
Barn och medier – en lättläst broschyr (pdf)
ДЕТИ И МЕДИЙНАЯ СРЕДА (pdf)

Yhdessä turvallisesti netissä -esite

Yhdessä turvallisesti netissä -opas auttaa sinua puhumaan 6–12-vuotiaan lapsen kanssa kolmesta tärkeästä aiheesta: kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta sekä yksityisyyden suojaamisesta.

Yhdessä turvallisesti netissä (pdf)
Online safety (pdf)
Tryggt tillsammans på nätet (pdf)

Yhdessä turvallisesti netissä (selkokielinen) (pdf)

 

Miten internet toimii?

Miten internet toimii? on netin perusasioista kertova opas on suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille – ja muillekin aiheesta kiinnostuneille!

Miten internet toimii (pdf)

Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta? -opas auttaa keskustelemaan lasten kanssa digitaalisesta pelaamisesta sekä siihen liittyvistä säännöistä kodin media-arkeen liittyen.

Lataa opas (pdf)
Tilaa painettu versio tästä

 

Pelikasvattajan käsikirjan kansi.

Pelikasvattajan käsikirjat  tarjoavat pelikasvatuksen tueksi tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa pelaamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Kohderyhminä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat pelaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Käsikirjat ovat valtakunnallisen Pelikasvattajien verkoston asiantuntijoiden kirjoittamia.

Pelikasvattajan käsikirja (pdf)
Pelikasvattajan käsikirja (epub)
Pelikasvattajan käsikirja (Google Play)

Game Educator’s Handbook (pdf)

Pelikasvattajan käsikirja 2 (pdf)
Pelikasvattajan käsikirja 2 (epub)
Pelikasvattajan käsikirja 2 (Google Play)

Tietoa ikärajoista -esitteen kansi.

Tietoa ikärajoista -esite. Ikäraja on varoitus kuvaohjelman (eli elokuvan, televisio-ohjelman tai digitaalisen pelin) mahdollisesta haitallisuudesta lapselle. Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat on merkittävä ikärajalla ja sisältösymboleilla.

Tietoa ikärajoista -esite (kaksikielinen pdf)

 

Tietoa ikärajoista juliste

Tietoa ikärajoista -juliste. Uudistunut ikärajajuliste kertoo perustiedot mm. sisältösymboleista ja ikäjoustosta. Sopii tietoiskuksi esimerkiksi elokuvateatterien asiakkaille.

Tietoa ikärajoista -juliste (kaksikielinen pdf)

 

Selvitykset, tutkimukset ja MEKUn toiminta

Medialukutaito Suomessa on vuonn­a 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) medialukutaitopoliitiikka ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja. Asiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.

Nuoret ja älypuhelimet: Kysely 15-29-vuotiaiden hyvinvoinnin ja mediankäytön yhteyksistä. Mitä nuoret ja nuoret aikuiset tekevät ja kokevat älypuhelimillaan? Millaiset asiat älypuhelimella heikentävät tai vahvistavat heidän hyvinvointiaan? Miten nuoret tasapainoilevat älypuhelimen käytön kanssa arjessaan? Tutkimus valottaa nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksia ja ajatuksia heidän omasta, nimenomaisesti älypuhelimilla tapahtuvasta mediankäytöstään.

Nuoret ja älypuhelimet: Kysely 15-29-vuotiaiden hyvinvoinnin ja mediankäytön yhteyksistä.  

Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää, ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Medialukutaito Suomessa (verkkosivu)
Medialukutaito Suomessa (pdf)
Medialukutaito Suomessa -esite (pdf)
Mediekunskap i Finland (pdf)
Media Literacy in Finland (pdf)

Finnish Media Education

Finnish Media Education – Promoting Media and Information Literacy in Finland. 

Take a look at how Finnish media education is promoted through national policies and in various organizations and projects. This material is aimed at promoting Finnish media education in an international context.

Finnish Media Education (pdf)

Miksi mediakasvatus on tärkeää -esite havainnollistaa yksinkertaisella tavalla, miksi mediakasvatusta tarvitaan yhteiskunnassamme.

Miksi mediakasvatus on tärkeää -esite havainnollistaa yksinkertaisella tavalla, miksi mediakasvatusta tarvitaan yhteiskunnassamme.

Miksi mediakasvatus on tärkeää? (pdf)
Why Media Education? (pdf)

Katsaus 2023: Kohti medialukutaitoista kuntaa
johtamista kehittämällä. 

Vuonna 2023 julkaistussa katsauksessa käsitellään, miten medialukutaitojen edistäminen vaatii
johtamista. 

Kohti medialukutaitoista kuntaa (pdf)

Medialukutaitojen edistäminen ja johtaminen kunnissa. KAVIn ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kuntaselvitys.

Lataa selvitys (pdf)
Extended abstract (pdf)

 

Selvitys aikuisten medialukutaidosta

Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet. KAVIn ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen selvitys aikuisten medialukutaidosta. 

Loppuraportti (pdf)
Katsaus 2021 (pdf)
In English (pdf)

 

Näkökulmia
mediakasvatuksen
ja medialukutaitojen
yhdenvertaisuuteen.
KAVIn ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen selvitys kuvaa mikä on inklusiivisen mediakasvatuksen nykytila Suomessa.

Lataa selvitys (pdf)

Katsaus 2022 (pdf)

In English (pdf)

 

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien ja opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta. Selvitystä täydentävät kommenttipuheenvuorot viidestä opettajia kouluttavasta yliopistosta sekä opettajaopiskelijoiden edustajalta. Kyselyn toteutti KAVI yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa keväällä 2017.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 (pdf)

Mediakasvatushankkeet 2009–2013 Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista.

Mediakasvatushankkeet 2009–2013 -hankeselvityksessä tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalla vuosina 2009–2013 myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisten hankkeiden hakemusasiakirjoja. Selvityksen tavoitteena on tarjota ensimmäinen hallinnonalaa mediakasvatuksen näkökulmasta poikkileikkaavasti tarkasteleva kokonaiskuva hankesuunnitelmista ja valtionavustusten kohdentumisesta.

Mediakasvatushankkeet 2009–2013: Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista (pdf)

Englanninkielinen yhteenveto selvityksestä (pdf)

Raportissa esitellään tutkimustuloksia puhelinkyselystä, jonka avulla selvitettiin suomalaisten, alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien ikärajatietämystä sekä ikärajojen noudattamista perheissä

Selvitys ikärajoihin liittyvästä tietoisuudesta. Raportissa esitellään tutkimustuloksia puhelinkyselystä, jonka avulla selvitettiin suomalaisten, alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien ikärajatietämystä sekä ikärajojen noudattamista perheissä. Selvitys tehtiin, koska kuvaohjelmalaki ja sen myötä kuvaohjelmien ikärajat ja ikärajamerkinnät muuttuivat 1.1.2012. Tarkoituksena oli selvittää miten nykyiset ikärajat tunnetaan ja miten niitä noudatetaan.

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta (pdf)

Lapsiperheiden mediakysely

Lapsiperheiden mediakysely. MEKU ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö toteuttivat vuonna 2012 Lapsiperheiden mediakyselyn, johon vastasi 1438 0–12-vuotiaiden lasten huoltajaa. Kyselyn mukaan lasten digitaalinen pelaaminen oli yleistynyt selvästi verrattuna aiemmin tehtyihin lasten mediankäyttöön koskeviin kyselyihin. 

Lapsiperheiden mediakysely 2012 (pdf)

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Suomalainen mediakasvatus. Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007–2012 ajalta.

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään (pdf)
Media Education Research in Finland: A Literature Review (pdf)