Julkaisut ja materiaalit


Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö julkaisee selvityksiä, esitteitä ja muita materiaaleja mediakasvatuksen tueksi. Osa materiaaleista on saatavilla myös painettuna. 

Etusivu » KAVIn mediakasvatus » Julkaisut ja materiaalit

Pelkkää feikkiä? -juliste auttaa hahmottamaan harhaanjohtamisen keinoja ja keskustelemaan myös vaikuttimista niiden takana. Juliste on lokalisoitu EAVI – Media Literacy for Citizenship -organisaation englanninkielisestä julisteesta.

Pelkkää feikkiä? iso juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? keskikoinen juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? pieni juliste (jpg)
Pelkkää feikkiä? (pdf)
Ren fejk? (pdf)

Juliste myyttiset nuoret

Olipa kerran satu –juliste muistuttaa, että kaikki tarvitsevat mediakasvatusta eikä kukaan tule itsestään taitavaksi ja vastuulliseksi mediankäyttäjäksi. Julisteen voi tilata sivun alaosasta löytyvän linkin kautta tai suoraan tästä.

Juliste myyttiset nuoret

Mediataitokoulu pienille –juliste on iloinen ja värikäs muistutus siitä, että Mediataitokoulusta löytyy paljon ideoita ja materiaaleja myös varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tilaa päiväkotiin tai perhepäivähoidon ja harrastustoiminnan tiloihin. Sopii hyvin myös alkuopetukseen. Julisteen voi tilata sivun alaosasta löytyvän linkin kautta tai suoraan tästä.

Monimuotoinen mediakasvatus artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Monimuotoinen mediakasvatus (pdf)
Monimuotoinen mediakasvatus (ePub)

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Kaikki ovat maksuttomasti saatavilla ja suurin osa pysyy käytössä ympärivuotisesti myös Mediataitoviikon jälkeen.

Mediataitoviikko (verkkopalvelu)

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa -opas sisältää toimintamalleja ja jaettuja kokemuksia varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on rohkaista kaikkia varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittymään mediakasvattajina.

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa (pdf)

Mediapoluilla (opas ja verkkopalvelu) kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on tienviittoja ja varusteita niin lasten, kasvattajien kuin kasvatusyhteisöjenkin oppimisen ja kehittymisen poluille.

Mediapoluilla opas (pdf)
Mediapoluilla.fi (verkkopalvelu)

Mediataito 2021 on lehti kaikille mediataitojen kanssa työskenteleville. Lehdestä löytyy kattava tietopaketti ajankohtaisista median ilmiöistä sekä ideoita, vinkkejä ja valmiita resursseja kaikkien ikäryhmien mediataitojen kehittämiseen. 

Lataa lehti (pdf)
Tilaa painettu versio tästä

Mediataitoja kaikille

Mediataitoja kaikille – Näkökulmia kirjastojen mediakasvatukseen nostaa esille kirjastojen tärkeää roolia mediakasvattajina sekä kannustaa niitä tarkastelemaan, miten mediakasvatusta voisi vielä paremmin valjastaa osaksi kirjastotyön arkea.

Lataa kirjanen (pdf)

Mediakasvatusta kotikasvatuksen tueksi

Lapset & media on opas kaikille kasvattajille. Opas käsittelee 5–12-vuotiaiden lasten median käytön ilmiöitä. Keskusteluvinkkien avulla perheen mediakasvatuskeskustelut sujuvat entistä helpommin. Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset oppaat päivitettiin alkuvuodesta 2017. Selkokieliset oppaat ovat syksyltä 2015 ja venäjänkielinen opas on vuodelta 2014. 

Lapset & media (pdf)
Barn och media (pdf)
Children & Media (pdf)
Lapset ja media – opas selkokielellä (pdf)
Barn och medier – en lättläst broschyr (pdf)
ДЕТИ И МЕДИЙНАЯ СРЕДА (pdf)

Yhdessä turvallisesti netissä -opas auttaa sinua puhumaan 6–12-vuotiaan lapsen kanssa kolmesta tärkeästä aiheesta: kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta sekä yksityisyyden suojaamisesta.

Yhdessä turvallisesti netissä (pdf)
Online safety (pdf)

Miten internet toimii? on netin perusasioista kertova opas on suunnattu päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille – ja muillekin aiheesta kiinnostuneille!

Miten internet toimii (pdf)

Pelikasvattajan käsikirjat  tarjoavat pelikasvatuksen tueksi tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa pelaamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Kohderyhminä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat pelaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Käsikirjat ovat valtakunnallisen Pelikasvattajien verkoston asiantuntijoiden kirjoittamia.

Pelikasvattajan käsikirja (pdf)
Pelikasvattajan käsikirja (epub)
Pelikasvattajan käsikirja (Google Play)

Game Educator’s Handbook (pdf)

Pelikasvattajan käsikirja 2 (pdf)
Pelikasvattajan käsikirja 2 (epub)
Pelikasvattajan käsikirja 2 (Google Play)

Tietoa ikärajoista -esite. Ikäraja on varoitus kuvaohjelman (eli elokuvan, televisio-ohjelman tai digitaalisen pelin) mahdollisesta haitallisuudesta lapselle. Suomessa tarjottavat kuvaohjelmat on merkittävä ikärajalla ja sisältösymboleilla.

Tietoa ikärajoista -esite (kaksikielinen pdf)

 

Tietoa ikärajoista juliste

Tietoa ikärajoista -juliste. Uudistunut ikärajajuliste kertoo perustiedot mm. sisältösymboleista ja ikäjoustosta. Sopii tietoiskuksi esimerkiksi elokuvateatterien asiakkaille.

Tietoa ikärajoista -juliste (kaksikielinen pdf)

 

Selvitykset, tutkimukset ja MEKUn toiminta

Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää, ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Medialukutaito Suomessa (verkkosivu)
Medialukutaito Suomessa (pdf)
Medialukutaito Suomessa -esite (pdf)
Mediekunskap i Finland (pdf)
Media Literacy in Finland (pdf)

Finnish Media Education – Promoting Media and Information Literacy in Finland. 

Take a look at how Finnish media education is promoted through national policies and in various organizations and projects. This material is aimed at promoting Finnish media education in an international context.

Finnish Media Education (pdf)

Miksi mediakasvatus on tärkeää -esite havainnollistaa yksinkertaisella tavalla, miksi mediakasvatusta tarvitaan yhteiskunnassamme.

Miksi mediakasvatus on tärkeää? (pdf)
Why Media Education? (pdf)

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys kartoitti mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien ja opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta. Selvitystä täydentävät kommenttipuheenvuorot viidestä opettajia kouluttavasta yliopistosta sekä opettajaopiskelijoiden edustajalta. Kyselyn toteutti KAVI yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa keväällä 2017.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 (pdf)

Mediakasvatushankkeet 2009–2013 -hankeselvityksessä tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalla vuosina 2009–2013 myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisten hankkeiden hakemusasiakirjoja. Selvityksen tavoitteena on tarjota ensimmäinen hallinnonalaa mediakasvatuksen näkökulmasta poikkileikkaavasti tarkasteleva kokonaiskuva hankesuunnitelmista ja valtionavustusten kohdentumisesta.

Mediakasvatushankkeet 2009–2013: Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista (pdf)

Englanninkielinen yhteenveto selvityksestä (pdf)

Selvitys ikärajoihin liittyvästä tietoisuudesta. Raportissa esitellään tutkimustuloksia puhelinkyselystä, jonka avulla selvitettiin suomalaisten, alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien ikärajatietämystä sekä ikärajojen noudattamista perheissä. Selvitys tehtiin, koska kuvaohjelmalaki ja sen myötä kuvaohjelmien ikärajat ja ikärajamerkinnät muuttuivat 1.1.2012. Tarkoituksena oli selvittää miten nykyiset ikärajat tunnetaan ja miten niitä noudatetaan.

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta (pdf)

Lapsiperheiden mediakysely. MEKU ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö toteuttivat vuonna 2012 Lapsiperheiden mediakyselyn, johon vastasi 1438 0–12-vuotiaiden lasten huoltajaa. Kyselyn mukaan lasten digitaalinen pelaaminen oli yleistynyt selvästi verrattuna aiemmin tehtyihin lasten mediankäyttöön koskeviin kyselyihin. 

Lapsiperheiden mediakysely 2012 (pdf)

Suomalainen mediakasvatus. Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007–2012 ajalta.

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään (pdf)
Media Education Research in Finland: A Literature Review (pdf)

Tilaa painettuja julkaisuja maksutta

Osa materiaalista on saatavilla sekä painettuna että verkkoversioina, osa vain verkkoversioina. Kaikki julkaisemamme materiaali on maksutonta. Osa materiaaleista on tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tilaa painettuja julkaisuja tästä. Kaikkia aineistoja ei ole saatavilla painettuna.