Inklusiivisen mediakasvatuksen hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet -selvitys- ja kehittämiskokonaisuus


KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttavat vuosina 2021–2022 selvityksen inklusiivisesta mediakasvatuksesta.

Medialukutaito Suomessa -linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille ihmisille Suomessa. Medialukutaidon edistämistoimet eivät kuitenkaan ole tavoittaneet kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Asian edistämiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttivat vuosien 2021–2022 aikana selvityksen, joka kuvasi inklusiivisen mediakasvatuksen tilaa Suomessa. Lisäksi selvitys pyrki kokoamaan hyviä käytänteitä sekä tarjoamaan suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Selvitys julkaistiin Mediakasvatusfoorumissa keväällä 2022.

Lataa selvitys (pdf)