Inklusiivisen mediakasvatuksen hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet -selvitys- ja kehittämiskokonaisuus


KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttavat vuosina 2021–2022 selvityksen inklusiivisesta mediakasvatuksesta.
  1. Home
  2.  » 
  3. KAVIn mediakasvatus
  4.  » Inklusiivinen mediakasvatus

 

Kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille ihmisille Suomessa. Medialukutaidon edistämistoimet eivät tällä hetkellä kuitenkaan tavoita kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Asian edistämiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttavat vuosien 2021-2022 aikana selvityksen, jonka tavoitteena on kuvata, mikä on inklusiivisen mediakasvatuksen nykytila Suomessa.

Asiantuntijahaastatteluihin pohjautuvan selvityksen avulla pyritään kuvaamaan inklusiivisen mediakasvatuksen nykytilaa Suomessa, kokoamaan hyviä käytänteitä sekä tarjoamaan suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Selvitys julkaistaan Mediakasvatusfoorumissa keväällä 2022.

Lataa selvitys (pdf)