Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet


KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttavat vuosina 2020–2021 selvityksen aikuisten medialukutaidon edistämisestä.

Vaikka Suomessa mediakasvatuksella on pitkä perinne, medialukutaidon edistäminen on kohdistunut erityisesti lapsiin ja nuoriin, aikuisten jääden usein tutkimuksen, systemaattisten suunnitelmien ja käytännön toimenpiteiden osalta katveeseen.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä toteuttama selvitys aikuisten medialukutaidon edistämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista julkaistiin Mediakasvatusfoorumissa vuonna 2021.

Selvityksen tavoitteena oli kuvata, mitä aikuisten medialukutaidon edistäminen Suomessa käytännössä tarkoittaa, millaisia haasteita aikuisten medialukutaidon edistämiseen liittyy sekä miten ongelmia voidaan ratkaista. Selvityksessä pyrittiin löytämään ja kuvaamaan konkreettisia toimintatamalleja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla aikuisten medialukutaidon edistämistä voisi kehittää kansallisten mediakasvatuslinjausten tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman kattavaksi, laadukkaaksi ja systemaattiseksi.

Julkaisu on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

Esitys aiheesta on Asiaa mediakasvatuksesta -Youtube-kanavalla.