Mediakasvatus


Suomessa kaikkien ihmisten mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Merkityksellistä, hyvää elämää edistävät laaja-alaiset medialukutaidot ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja.

Ryhmäsuunnittelua

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on mediakasvatusviranomainen, joka lain (1434/2007) mukaisesti edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kaikenikäisten mediakasvatuksesta sekä tiedotamme erityisesti lapsiin ja mediaan liittyvistä asioista.

Meihin voi olla aina yhteydessä mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevissa asioissa.

Pyrimme työssämme

  • tukemaan medialukutaitoa ja mediakasvatuksen toteuttamista Suomessa
  • vahvistamaan mediakasvatuksen tunnettuutta ja tietopohjaa
  • edistämään mediakasvatuksen systemaattisuutta, laatua ja kattavuutta
  • lisäämään ihmisten tietoisuutta medialukutaidon merkityksestä sekä sen kehittämisen mahdollisuuksista
  • parantamaan viranomaisyhteistyötä medialukutaidon edistämisessä

Teemme viranomais- ja strategiatyötä

Mediakasvatusviranomaisena osallistumme erilaisten strategisten asiakirjojen valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Olemme laatineet opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ministeriön kansalliset mediakasvatuslinjaukset ja koordinoimme niiden toimeenpanoa.

Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja edustamme Suomea muun muassa Euroopan komission Media Literacy Expert Group ja Safer Internet for Children Expert Group -ryhmissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä annamme arviointilausunnon hakemuksista, joilla haetaan kulttuuripolitiikan avustuksia valtakunnallisille mediakasvatushankkeille.

Edistämme alan tutkimusta

Teemme mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevia selvityksiä. Teemme yhteistyötä tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Teemme näkyväksi alan tutkimusta muun muassa blogikirjoitusten ja oppimateriaalien avulla. Lisäksi Medialukutaito Suomessa -sivustollemme kootaan tietoa alan tutkimuksista. 

Lisäämme tietoisuutta

Tiedotamme mediaa, mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevista asioista. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä tavoittamaan laajasti erilaisia ihmisiä.

Julkaisemme maksuttomia mediakasvatuksen oppi- ja tiedotusmateriaaleja. Ylläpidämme eri alojen ammattilaisille suunnattuja mediakasvatuksen verkkopalveluita, kuten medialukutaitosuomessa.fi, mediataitokoulu.fi ja pelikasvatus.fi.

Toimimme eurooppalaisen Safer Internet -verkoston Suomen keskuksena yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Osana Safer Internet -toimintaa koordinoimme vuosittain Mediataitoviikkoa ja Peliviikkoa.  

Kehitämme mediakasvatuksen toimintakulttuuria

Pyrimme siihen, että mediakasvatustoiminta Suomessa perustuu yhteistyölle, avoimuudelle ja ennakkoluulottomuudelle.

Järjestämme vuosittain Mediakasvatusfoorumin alan ammattilaisille. Avoin ja maksuton tapahtuma tukee verkostoitumista ja mediakasvatusalan kehittämistä. Yhdessä tekeminen on tärkeä arvo myös Mediataitoviikossa ja Peliviikossa. Vuosittaiset teemaviikot rakentuvat yhteensä satojen organisaatioiden yhteistyöstä.

Vastaamme kansallisten Medialukutaito Suomessa -linjausten toimeenpanon koordinoinnista ja seurannasta. Pidämme ammattilaisten koulutuksia ja tarjoamme maksutonta konsultaatiotukea erilaisten mediakasvatussuunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Otamme mielellämme vastaan linjausten toimeenpanoa koskevia kehitys- ja yhteistyöehdotuksia.