KAVI järjesti syyskuussa luokittelijatapaamisen, joka keräsi yhteen runsaasti ikäraja-ammattilaisia. Päivän teemana oli luokittelukriteerien päivitykset seksi-, ahdistus-, väkivalta- ja päihdekriteerien osalta.  

Ikärajojen luokittelukriteerit otettiin käyttöön vuonna 2012 ja niitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2016. Nyt laajat päivitykset tehtiin sekä KAVIn erityisasiantuntijoiden että luokittelijoiden havaitsemiin muutostarpeisiin perustuen. Kriteerien päivityksen tarkoituksena on pitää kriteerit ajantasaisina, jotta ne palvelisivat parhaiten luokittelutyötä. Jatkossa kriteeristöä päivitetään keskitetysti kerran vuodessa. Prosessiin osallistetaan luokittelijoita kertauskoulutusten yhteydessä. 

Puheen merkitys ja väkivallan konteksti

Erityisasiantuntija Hanna Happo esitteli luokittelijatapaamisen aluksi päivitettyjen ikärajakriteerien painotuksia. Hapon mukaan puheen merkitys on huomioitu kriteereissä aiempaa laajemmin; esimerkiksi visuaaliset, auditiiviset tai dialogissa esiintyvät viittaukset on kirjattu kriteereihin, lukuun ottamatta päihdekriteereitä. 

Erityisasiantuntija Jarno Virtanen piti esityksen väkivaltakriteereistä. Virtasen mukaan väkivaltakriteereissä tärkeää on kontekstin huomioiminen. Esimerkiksi trailerissa ei ole koko elokuvan tarinakontekstia, joten yksittäinen väkivaltakohtaus saattaa aiheuttaa K16-ikärajan. Splatter-tyyppinen väkivalta on puolestaan usein niin yliampuvaa, että se aiheuttaa elokuvia luokitellessa alhaisemman ikärajan.  

Viittaukset seksiin ja päihteisiin

Asiantuntija Nelli Kampman esitteli seuraavaksi seksikriteerien päivityksiä. Esimerkiksi seksikriteeri 17, johon komedialliset kuvaohjelmat usein kuuluvat, voi sisältää ”visuaalisia, auditiivisia tai dialogissa esiintyviä” viittauksia seksiin. Päivitetyn kriteerin mukaan ”kohtauksista on aistittavissa lievä seksuaalinen kiihko ja intohimo, joka voidaan esittää niin kuvan kuin puheenkin kautta”. 

Kampmanin mukaan puheen merkitys huomioidaan myös esimerkiksi seksikriteeri 20 kohdalla. Ohjeeseen täsmennettiin, että lievä eroottissävytteinen puhe voi olla esimerkiksi flirttailua. Haasteena S-tason puheen tasolla tapahtuvissa kohtauksissa on kuitenkin se, onko sitä tarpeen huomioida luokittelussa.  

Kampman pitää merkittävänä käytännön luokittelutyöhön vaikuttavana muutoksena alaikäisten nikotiinituotteiden käytön kuvauksen lisäämistä osaksi päihdekriteereitä. Päihdekriteerin täyttymisen perusteena on siis se, että käyttäjä on selkeästi alle 18-vuotias, ja että käyttö on sekä merkittävässä osassa että esitetään ongelmattomasti tai ihannoiden.  

K12 vai K16?

Iltapäivällä luokittelijatapaamisessa päästiin käytännönläheisen esimerkin kautta pohtimaan päihdekriteereitä. Osallistujille näytettiin päihteisiin liittyvä dokumentti, jonka jokainen harjoitusmielessä luokitteli. Dokumentti herätti aktiivista keskustelua erityisesti siitä, tulisiko myös päihteiden käytöstä puhumisen vaikuttaa ikärajaan. Lisäksi keskusteltiin, mikä on yksityiskohtaista käytön kuvausta ja miten päihteiden käytön kuvaustapa (ongelmallisuus, neutraalius, ihannoivuus) vaikuttaa ikärajaan. 

Vertailukohdaksi esitettiin lyhyt video huumeidenkäytöstä, joka oli saanut luokittelussa K16-ikärajan. Keskeistä korkeammalle ikärajarajalle oli päihteiden käytön yksityiskohtainen, runsas ja osin ihannoitu kuvaaminen. 

Päivä päättyi KAVIn asiantuntijoiden moderoimaan keskusteluun slapstick-huumorista. Lisäksi luokittelijoille esiteltiin trailerien luokittelemisen problematiikkaa.  

Lisätietoja: Leena Karjalainen, puhelin: 0295 338 001, leena.karjalainen@kavi.fi

Lisätietoja kriteereistä