Kuvaohjelmien ikärajat ja tarjoaminen


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) ylläpitää ja kehittää kuvaohjelmien luokittelussa käytettäviä ikärajakriteereitä, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita ja valvoo heidän toimintaansa, sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista kuvaohjelmalain (710/2011) nojalla.  

Kuvaohjelmia ovat: 

  1. elokuvat 
  2. televisio-ohjelmat 
  3. digitaaliset pelit 
  4. kuvaohjelmien markkinointiaineisto (trailerit, televisio-ohjelmien mainokset) 
  5. muu liikkuvina kuvina teknisin keinoin katseltavaksi tai pelattavaksi tarkoitettu sisältö 

Suomeen sijoittautuneet videonjakoalustapalvelut kuuluvat rajoitetusti kuvaohjelmalain soveltamisalaan.

Elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä. Ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin eikä esimerkiksi televisioyhtiö voi päättää niistä itse.   

Ikärajasymbolit

Kuvaohjelmien luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa kuvaohjelmalle annetaan virallinen ikäraja. Kuvaohjelmien luokittelun tekevät pääosin KAVI:n kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat.  

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnalla tarkoitetaan kuvaohjelmien ja videonjakoalustapalveluiden tarjoamiseen kohdistuvaa viranomaisvalvontaa. KAVI valvoo sitä, että kuvaohjelmalakia noudatetaan.  

Kuvaohjelmien tarjoaminen on:  

  • julkista esittämistä, joka tapahtuu muualla kuin kodin piirissä  
  • myymistä, vuokraamista, lainaamista, levittämistä  
  • yleisön saatavilla pitämistä esimerkiksi internetin välityksellä  
  • muilla keinoin yleisön saataville saattamista (kaikki ne tavat, joilla kuvaohjelma saatetaan yleisön katseltavaksi tai pelattavaksi)  
  • toimintaa, jossa periaatteessa kuka tahansa voi esimerkiksi katsoa, pelata, ostaa, vuokrata tai lainata kuvaohjelman 

Yksikkö laatii valvontasuunnitelman neljäksi vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain. 

Kuvaohjelmien luokittelun ja tarjoamisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2023