Kuvaohjelmalautakunta


Kuvaohjelmalautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tekemistä kuvaohjelman luokittelupäätöksistä tehdyt valitukset. 

Kuvaohjelmalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään. Lautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin perehtynyt jäsen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä. Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, joka on valittajalle edullisempi. 

Valitusosoitus kuvaohjelmalautakunnalle 

Kuvaohjelmalautakunta toimikaudella 1.4.2024–31.3.2027 

(Päätös tehty valtioneuvoston yleisistunnossa 8.2.2024) 

Puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, hankejohtaja Tuula Lybeck 
Varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Joni Hiitola 
Jäsen: lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Manninen (lääketieteen tohtori Riikka Riihonen)
Jäsen: kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen (filosofian tohtori Heta Mulari)
Jäsen: yhteiskuntatieteiden tohtori Satu Valkonen (filosofian maisteri, mediakasvatuksen erityisasiantuntija Marjo Kovanen)
Jäsen: filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu)