KAVIssa on avoinna määräaikainen kirjastonhoitajan työpaikka. Elokuvan erikoiskirjasto sijaitsee KAVIn uusissa toimitiloissa (Kaikukatu 2 C).

Kirjastonhoitaja vastaa kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä. Hän vastaa kirjaston hankinnoista ja kokoelmista, kokoelmien luetteloinnista, asiakas- ja tietopalvelusta, ja kirjaston tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Kirjastonhoitaja toimii KAVIn audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen tulosalueella esihenkilönään yksikön päällikkö ja työparinaan informaatikko.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään neljän vuoden kokemusta kirjaston hoitamisesta, monipuolista elokuva- ja av-kulttuurin tuntemusta sekä hyvää kielitaitoa.

Hae paikkaa pe 1.3.2024 klo 16.15 mennessä valtiolle.fi-palvelussa

Tutustu KAVIn erikoiskirjastoon