KAVIn asiakirjat

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden seuranta.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiakirjat

KAVIn tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja KAVIn välinen tulossopimus määrittelee alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa.

OKM:n ja KAVIn välinen tulossopimus vuosille 2020–2023 (pdf)
OKM:n ja KAVIn välinen tulossopimus vuosille 2017–2019 (pdf)

Seurantatiedot