KAVIn asiakirjat

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden seuranta.

Etusivu » KAVIn asiakirjat

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiakirjat

KAVIn tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja KAVIn välinen tulossopimus määrittelee alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa.

OKM:n ja KAVIn välinen tulossopimus vuosille 2020–2023 (tulossa)
OKM:n ja KAVIn välinen tulossopimus vuosille 2017–2019 (pdf)

Seurantatiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tarjouspyyntö arkistohyllyjen hankinnasta

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

Saammeko Mastolan tilasta ajantasaisen dwg-kuvan?

Linkissä pohjapiirustus DWG-muodossa. Piirustusta on päivitetty tarjouspyynnön liitteenä olleesta versiosta. Tilan mitat pyrkivät vastaamaan todellisuutta, mutta piirustus voi sisältää virheitä, ja kuten rakennuspiirustuksissa yleensä, kaikki mitat on tarkistettava työmaalla. 

Uusien siirtohyllyjen nro 1 korkeutta rajoittaa hieman valaisimet. Madalletaanko hyllyjen korkeus vai lasketaanko tarjoukset alkuperäisen mukaan?

Uusien siirtohyllyjen nro 5 korkeutta rajoittaa hieman IV-putkisto ja valaisimet. Madalletaanko hyllyjen korkeus viereisen ryhmän korkeuteen vai lasketaanko tarjoukset alkuperäisen mukaan?

Valaisimien alla on tilan vapaa korkeus 4550 mm. Hyllyjen 1. ja 5. korkeudeksi on määritelty 4500 mm. Voiko hyllyt tarjota n. 4300 mm korkeana?

Hyllyt tarjotaan tarjouspyynnön mukaisilla korkeuksilla vertailukelpoisten hintojen varmistamiseksi. Tarkennukset lopulliseen toimitukseen ja hintaan tehdään sopimusvaiheessa.

Uusien siirtohyllyjen väliin jäävän keskikäytävän mitoituksessa ei ole huomioitu veivikoneiston viemää tilaa. Mikä on toivomanne minimimitta keskikäytävälle?

Toivottu käytävän leveys on 2 000 mm, johon suunnitellulla hyllystön mitoituksella ja rakennusvaiheessa tehdyillä tilan mitoitusmuutoksilla ei käytännössä voi päästä. Siksi mitoitusta tarkistetaan niin, että keskikäytävän molemmin puolin olevien hyllyjen pituutta lyhennetään 200 mm tekemällä seinäpuoleisesta tikasvälistä 1 000 mm leveä. Tämä mitoitus on piirretty DWG-pohjapiirustukseen. Lisäksi optiona oleva USC-1 hylly korvataan sen vieressä Pasilassa olevalla kapeammalla siirtohyllystöllä.

Siirtohyllyjen lattiakiskojen sivuun tulevien kärryluiskien pitää varmasti olla niin vahvat, että ne kestävät henkilönostimella yliajamisen?

Kyllä. Kiskoihin on asennettava kärryluiskat ja kiskojen sekä luiskien täytyy kestää kuormattuna n. 1 000 kg painavan henkilönostimen toistuva yliajo.

Halutaanko uusien siirto- ja kiintohyllyjen etu- ja takapäähän umpinaiset levyt?

Uusiin hyllystöihin on määritelty avotikkaat: voiko kaikki tikkaat olla avotikkaita mukaan lukien siirtohyllyn 1. ja viimeinen tikas? 

Hyllyjen käytävän- ja seinänpuoleiset päädyt on suljettava.

Kelpaako valmistajan vakiot värisävyt ja pintäkäsittelyt?

Kyllä.

Siirtohyllystöissä 1. ja 5. on yksittäisen hyllytason kantavuudeksi pyydetty 150 kg. Hyllytasoja päällekkäin 8+katto. Näin laskettuna hyllyvälikölle tulisi kuormaa 1200 kg. Mikä on todellinen keskimääräinen hyllytason kuorma ja välikkökuorma?

Kantavuusmäärittelyllä on pyritty varmistamaan hyllyjen riittävä mekaaninen tukevuus. Kuormaa hyllyille tullee keskimäärin noin 75 kg. Painavammat tavarat sijoitetaan alas kuorman keventyessä ylöspäin.

I request you to provide us the following details before we buy the document: List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.

Tarjouspyyntö ja nämä kysymykset vastauksineen muodostavat koko tarjouspyyntöaineiston.

Soft Copy of the Tender Document through email?

Tarjouspyyntö on ladattavissa sivulla https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39848/notice/52498

Names of countries that will be eligible to participate in this tender?

Tarjouskilpailu on avoin kaikille. 

Information about the Tendering Procedure and Guidelines?

Kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Estimated Budget for this Purchase?

110 000 €

Any Extension of Bidding Deadline?

Annettu määräaika on sitova.

Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

Tällaisia ei ole.