Kuvaohjelmaluokittelijan tehtävä on arvioida ikäraja elokuvalle, televisio-ohjelmalle tai digitaaliselle pelille. Arviointivälineenä käytetään KAVIn luomia luokittelukriteerejä. Ikärajojen tarkoitus on suojella lapsia heidän kehitykselleen mahdollisesti haitallisilta sisällöiltä.

Seuraava luokittelijakoulutus toteutuu ke-to 15.-16.9. ja to 14.10.2021.

Luokittelijaksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, jolla ei ole tehtävän suorittamista estävää aistivammaa, eikä tuomioita kuvaohjelmalaissa mainituista rikoksista.

Luokittelijoiden koulutus on kolmepäiväinen. Hyväksytyksi tuleminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin, annettujen luokittelutehtävien suorittamista sekä luokittelijakokeen läpäisemistä. Koepäivät ilmoitetaan myöhemmin. Ennen hyväksyntää on esitettävä myös rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Ilmoittaudu luokittelijakoulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta: erityisasiantuntija Leena Karjalainen (leena.karjalainen@kavi.fi) 0295338001

Käytännön järjestelyt: Kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi) 0295 338 024

Kertauskoulutus

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Luokittelijaoikeuden jatkuminen edellyttää osallistumista kertauskoulutukseen, määrättyjen ennakkotehtävien tekemistä ja rikosrekisteriotteen esittämistä. Kertauskoulutuksen voi suorittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen aiemman luokittelijaksi hyväksymisen voimassaolon päättymistä (Kuvaohjelmalaki, 3 luku, 13§).

Kuvaohjelmien luokittelujärjestelmä IKLU lähettää luokittelijalle automaattisen muistutusviestin kuusi kuukautta ennen luokittelijaoikeuksien voimassaoloajan päättymistä.

KAVI järjestää kertauskoulutuksen to 20.5.2021.

Koulutuspäivä on tarkoitettu niille kuvaohjelmaluokittelijoille, jotka ovat saaneet luokittelijan pätevyyden vuonna 2016. Kertaamaan voi tulla myös, mikäli on jättänyt aiemman kertauskoulutuksen väliin ja oma hyväksyntä on siksi vanhentunut.

Ilmoittaudu kertauskoulutukseen

Kertauskoulutus 2 järjestetään to 25.11.2021.

Ensimmäiset kuvaohjelmaluokittelijat aloittivat työnsä vuoden 2012 alussa, joten suurella osalla hyväksytyistä luokittelijoista on syksyllä edessä jo toinen kertauskoulutus.

Ilmoittaudu kertauskoulutukseen 2

Lisätietoja kertauskoulutuksista: erityisasiantuntija Hanna Happo (hanna.happo@kavi.fi) 0295338011

Käytännön järjestelyt: Kuvaohjelmavirkailija Saara Halonen (saara.halonen@kavi.fi) 0295 338 024

Koulutukset sisältävät lain säännöksiin, lapsen kehitykseen, kuvaohjelman luokitteluun ja luokittelun perusteisiin sekä sananvapauteen liittyvät opetusaiheet. Instituutti määrää vaatimukset, jotka kuvaohjelmaluokittelijakoulutuksen ja kertauskoulutuksen tulee täyttää.

Luokittelijakoulutuksen hinta on 1500 €, kertauskoulutuksen hinta on 480 € ja todistuksen hinta 70 euroa.

Koulutukset järjestetään koronatilanteen mukaan joko etäyhteyksin tai KAVIn tiloissa, Sörnäisten Rantatie 25, 00500 Helsinki.