Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Y-tunnus: 0245872-8-005
Osoite: PL 16/Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelin: (09) 6154 00
Sposti: kavi@kavi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
viestintäpäällikkö Outi Heiskanen / Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

3. Rekisterin nimi
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, etämyyntiin, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
• Yhteystiedot
• Ikä/syntymäaika
• Tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ulkopuolelle ilmoittamatta siitä erikseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.