Tarjoamisen valvonta


Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnalla tarkoitetaan kuvaohjelmien ja videonjakoalustapalveluiden tarjoamiseen kohdistuvaa viranomaisvalvontaa.   

 

KAVI valvoo, että kuvaohjelmalakia noudatetaan. Suurin osa tarjoamisen valvonnasta koskee ikärajojen noudattamisen valvomista ja kuvaohjelmien luokittelun ja merkitsemisen valvomista.  

KAVI valvoo kaikkia Suomeen sijoittuneita toimijoita, jotka tarjoavat kuvaohjelmia, aina yksityishenkilöistä ja yleishyödyllisistä yhdistyksistä vähittäiskauppaketjuihin, TV-yhtiöihin ja kaupallisiin elokuvateatteriketjuihin. 

Kuvaohjelmia ovat: 

 • elokuvat 
 • tv-ohjelmat 
 • digitaaliset pelit 
 • kuvaohjelmien markkinointiaineisto (trailerit ja tv-mainokset) 
 • muu liikkuvina kuvina teknisin keinoin katseltavaksi tai pelattavaksi tarkoitettu sisältö 

Suomeen sijoittautuneet videonjakoalustapalvelut kuuluvat rajoitetusti kuvaohjelmalain soveltamisalaan. 

Tarjoaminen on: 

 • julkista esittämistä, joka tapahtuu muualla kuin kodin piirissä 
 • myymistä, vuokraamista, lainaamista ja levittämistä fyysisinä tallenteina (kuten DVD, Blu-ray, 4K UHD sekä fyysiset konsoli- ja tietokonepelit) 
 • yleisön saatavilla pitämistä esimerkiksi internetin välityksellä Suomeen sijoittautuneiden videonjakoalustojen ja suoratoisto- ja tilausohjelmapalveluiden kautta 
 • muilla keinoin yleisön saataville saattamista (kaikki ne tavat, joilla kuvaohjelma saatetaan yleisön katseltavaksi tai pelattavaksi) 
 • toimintaa, jossa periaatteessa kuka tahansa voi esimerkiksi katsoa, pelata, ostaa, vuokrata tai lainata kuvaohjelman 

Kuvaohjelmien tarjoaja on: 

 • se viimekätinen toimija, joka saattaa kuvaohjelman yleisön katseltavaksi tai pelattavaksi 
 • esimerkiksi tallenteiden tarjoamisen yhteydessä tarjoaja voi olla tallenteen myyjä tai sen vuokraaja tai lainaaja (esimerkiksi kirjasto) 
 • henkilö tai yhteisö, joka päättää siitä, että tietty kuvaohjelma tarjotaan yleisölle 
 • esimerkiksi elokuvateatterin toiminnasta vastaava taho, tilausohjelmapalvelun ylläpitäjä ja yleisölle lähettämisen tapauksessa televisioyhtiö