Mediakasvatus- ja kuvaohjelma­yksikkö


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) koordinoi ja edistää kansallista mediakasvatusta, kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijoita ja valvoo heidän toimintaansa. Lisäksi MEKU valvoo kuvaohjelmien tarjoamista.

MEKU kouluttaa kuvaohjelmaluokittelijat ja valvoo heidän toimintaansa. MEKU ylläpitää ja kehittää luokittelukriteeristöä, jota käyttäen kuvaohjelmat ikäluokitellaan.

MEKU valvoo myös kuvaohjelmien tarjoamista eli esimerkiksi sitä, että televisiokanavat, elokuvateatterit ja tallenteita myyvät kaupat noudattavat ikärajoja.

Mikäli televisio-ohjelman tai elokuvan ikäraja on mielestäsi liian matala tai korkea, voit antaa siitä palautetta MEKU:lle. Perusteltu palaute saattaa johtaa elokuvan tai televisio-ohjelman uudelleenluokitteluun. 

MEKU edistää lain (1434/2007) mukaisesti mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittämistä. MEKU tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista sekä toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä. MEKU:ssa myös edistetään toimialaan liittyvää tutkimusta sekä seurataan alan kansainvälistä kehitystä.

Lue lisää ikärajoista

Lue lisää mediakasvatuksesta

MEKUn asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit