KAVI virastona


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto.

 

KAVIn lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen, audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen, kuvaohjelmien tarjoamisen ja luokittelun valvonta sekä mediakasvatuksen edistäminen.

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA vuosina 2008–2013, Suomen elokuva-arkisto vuosina 1957–2007) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU vuosina 2012–2013, Valtion elokuvatarkastamo vuosina 1946–2011) yhdistyivät 1.1.2014 Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi.

KAVA (vuoteen 2007 Suomen elokuva-arkisto eli SEA) toi instituuttiin valtion elokuva-, televisio- ja radioarkiston, tehtäväkenttänään suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin säilyttäminen ja edistäminen. SEA perustettiin 1957 yksityisenä yhdistyksenä, ja jo seuraavana vuonna se liittyi elokuva-arkistojen kansainväliseen liittoon (FIAF). Vuonna 1979 SEAsta tuli valtion laitos, vuonna 1984 astui voimaan elokuvien talletuslaki, ja vuonna 2009 alkoi radio- ja tv-ohjelmien kattava arkistointi.

MEKUn tehtäviä ovat mediakasvatuksen edistäminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen ja luokittelun valvonta. KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkönä se toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta, seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

Tutustu KAVIn vuoden 2022 toimintaan: