Arkistopalvelut


KAVI palvelee monipuolisesti elokuvien digitoinnista kuvaohjelmien luokittelupalveluun ja eri puolilla Suomea järjestettävään esitystoimintaan asti.

Maksutonta palvelua ovat vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tallettajapalvelut sekä kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvät palvelut. Samaan kategoriaan lukeutuu myös perustason tietopalvelu kuten puhelinpalvelu, tiedon hankinnan ohjaus ja KAVIn toiminnan esittely vierailijaryhmille.

HUOM! KAVIn kokoelmien palvelutoiminta on kiinni koko heinäkuun.

 

KAVIn aineistoihin kohdistuvasta perusteellisemmasta selvitystyöstä peritään sitävastoin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Työtuntiveloitusta sovelletaan myös mm. konservaattorien työstä ja materiaalien huolinnasta laskuttamiseen.  

Maksullista palvelutoimintaa säätelevät valtion maksuperustelaki vuodelta 1992 sekä opetusministeriön vuonna 2005 maksullista suoritteista antama asetus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää asetuksella myös mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat.