Arkistopalvelut


 KAVI palvelee monipuolisesti elokuvien digitoinnista kuvaohjelmien luokittelupalveluun ja eri puolilla Suomea järjestettävään esitystoimintaan asti.

Maksutonta palvelua ovat vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tallettajapalvelut sekä kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvät palvelut. Samaan kategoriaan lukeutuu myös perustason tietopalvelu kuten puhelinpalvelu, tiedon hankinnan ohjaus ja KAVIn toiminnan esittely vierailijaryhmille.

Elokuvakokoelmien aineisto- ja katselupalveluissa on pitkiä katkoja muuton takia lokakuun 2023 puolivälistä vuoden loppuun asti. Tammikuussa 2024 KAVI palvelee uusissa toimitiloissa Kaikukatu 2 C:ssä. Tarkempia tietoja antavat: Tommi Partanen/Filmipalvelut (tommi.partanen@kavi.fi), Mari Kiiski/Videopalvelut (mari.kiiski@kavi.fi), Olavi Similä/Oheiskokoelmat (olavi.simila@kavi.fi).

 

KAVIn aineistoihin kohdistuvasta perusteellisemmasta selvitystyöstä peritään sitävastoin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Työtuntiveloitusta sovelletaan myös mm. konservaattorien työstä ja materiaalien huolinnasta laskuttamiseen.  

Maksullista palvelutoimintaa säätelevät valtion maksuperustelaki vuodelta 1992 sekä opetusministeriön vuonna 2005 maksullista suoritteista antama asetus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää asetuksella myös mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat.