Kansallinen audiovisuaalinen instituutti


Etusivu » Kansallinen audiovisuaalinen instituutti palvelee

Muistiorganisaatio ja valvontaviranomainen

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on sekä muistiorganisaatio että valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on säilyttää kotimaisen av-kulttuurin tuotteet sekä edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä ja mediakasvatusta.

KAVIn toimintayksiköt sijoittuvat tasa-arvoisesti sateenvarjo-organisaation sisälle poikkeuksena kuvaohjelmaluokittelun erillislainsäädäntöön perustuva erityisasema.