Syksy on ulkoilmaelokuvatapahtumien aikaa. KAVI haluaa kuitenkin muistuttaa, että kaikkia ulkoilmaelokuvatapahtumien järjestäjiä koskevat tietyt elokuvien ikärajojen ja sisältömerkintöjen noudattamiseen liittyvät määräykset.

Kuvaohjelman tarjoajan, eli esimerkiksi elokuvanäytösten järjestäjän, on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista ohjelmien tarjoamisen yhteydessä. Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa esitettävien elokuvien ikärajat ja sisältömerkinnät tapahtuman mainonnassa sekä elokuvia esitettäessä. Elokuvan ikäraja ja sen haitallisiin sisältöihin viittaavat sisältösymbolit on ilmoitettava Suomessa hyväksyttyjen ikäraja- ja sisältösymbolien avulla. Lisätietoja ikärajoista ja sisältösymboleista sekä painokelpoiset symbolit löytyvät täältä.

Kuvaohjelmien tarjoajan on huolehdittava myös siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Yksi laissa mainituista toimenpiteistä on ikärajan tarkistaminen kuvaohjelmaa tarjottaessa. Alaikäiselle kuvaohjelman tarjoaminen on kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta. Näin ollen esimerkiksi elokuvanäytöksen järjestäjän tulee elokuvanäytöksessä huolehtia, että elokuvaa eivät katso ikärajaa nuoremmat lapset, mikä koskee ulkoilmatapahtuman ollessa kyseessä myös esimerkiksi välittömän tapahtuma-alueen ulkopuolella oleskelevia lapsia. Mikäli ikärajavalvontaa ei ole mahdollista järjestää, tulee tapahtumassa esittää kaikille sallittuja kuvaohjelmia.

Elokuvien voimassaolevat ikärajat, joita Suomessa tulee noudattaa, löytyvät osoitteesta täältä. Ikärajat ovat sitovia, eivät suosituksia.