Ikärajat


Ikärajoilla ei suositella ohjelmaa tietyn ikäisille, vaan ne varoittavat lapsen kehitykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä. 

Suomessa elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden kuvaohjelmien ikärajat ovat sitovia, ja niitä tulee noudattaa kuvaohjelmia tarjottaessa. Ikärajoilla ei suositella ohjelmaa tietyn ikäisille, vaan ne varoittavat lapsen kehitykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä. 

Ikärajat ovat: 

 • sallittu kaikenikäisille 
 • sallittu yli 7-vuotiaille 
 • sallittu yli 12-vuotiaille 
 • sallittu yli 16-vuotiaille 
 • kielletty alle 18-vuotiailta.  

  Ikärajat perustuvat arvioon siitä, millainen sisältö kuvaohjelmissa voi olla haitallista lapsen kehitykselle. Lapsen kehitykselle haitallisia sisältöjä voivat olla väkivalta, seksuaalinen tai ahdistusta aiheuttava sisältö ja päihteiden käyttö. Mikäli kuvaohjelma ei sisällä lapsille haitallista sisältöä, tulee sen ikärajaksi sallittu kaikenikäisille.  

  Ikärajasymbolit

  Ikäraja- ja sisältösymbolit auttavat huoltajia tekemään lapsille turvallisempia mediavalintoja. Sisältösymbolit kertovat minkälaisten lapsille haitallisiksi arvioitujen sisältöjen vuoksi ohjelmalla on kaikille sallittua korkeampi ikäraja.   

   

  Joissakin kuvaohjelmissa on sellaista väkivaltaista, seksuaalista tai ahdistusta aiheuttavaa tai muuta näihin rinnastettavaa sisältöä, jota yksiselitteisesti on pidettävä alle 18-vuotiaan kehitykselle haitallisena. Tällaisia yksiselitteisesti ainoastaan 18 vuotta täyttäneille tarjottavaksi tarkoitettuja kuvaohjelmia ei luokitella. Kuvaohjelmille annetaan tällöin suoraan ilman luokittelua 18 vuoden ikäraja, ja niitä saa tarjota vain, jos ohjelmaan tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta oheisella symbolilla.

  Ikärajoista voi joustaa enintään kolme vuotta, jos lapsi on aikuisen seurassa koko kuvaohjelman esityksen ajan. Ikärajajousto on tarkoitettu lapsen hyvin tuntevan täysi-ikäisen, useimmiten vanhemman tai huoltajan harkiten käytettäväksi. Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä. Jousto ei koske ikärajaa 18.   

  Valtaosan elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoista antavat KAVIn kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat KAVIn laatimien ikärajojenluokittelukriteerien mukaan. Ikärajan antaminen eli luokittelu pitää tehdä lain mukaisesti. KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa. KAVI luokittelee ohjelmia myös tilauksesta. 

  Digitaalisten pelien osalta KAVI hyväksyy yleiseurooppalaisen PEGI-luokittelujärjestelmän ikärajat. Pelejä, joilla on PEGI-ikäraja, ei luokitella Suomessa.