Tilt Esports -sarjan jakso pysyi kaikille sallittuna


  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Yleistieto
  6.  » 
  7. Muuttuneet ikärajat
  8.  » Tilt Esports -sarjan jakso pysyi kaikille sallittuna

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on omasta aloitteestaan uudelleenluokitellut 17.3.2023 kotimaisen Tilt Esports -sarjan (2022) 5. kauden jakson 21.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.10.2022 arvioinut tv-sarjan jakson ikärajan kaikille sallituksi. Uudelleenluokitellussaan KAVI katsoi, että kuvaohjelma ei sisällä lapsille haitallista materiaalia. KAVI pitää uudelleenluokittelussaan kuvaohjelman ikärajan ennallaan sallittuna kaikenikäisille.