Logged in -sarjan jakson ikäraja laski


  1. Home
  2.  » 
  3. Ikärajat
  4.  » 
  5. Yleistieto
  6.  » 
  7. Muuttuneet ikärajat
  8.  » Logged in -sarjan jakson ikäraja laski

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö on 25.8.2022 uudelleenluokitellut dokumenttisarjan Logged in ensimmäisen tuotantokauden kolmannen jakson Erikoiskahvi#4716 – Piriä ja Runea.

Kuvaohjelmaluokittelija oli 2.2.2020 arvioinut kuvaohjelman ikärajaksi 16, haitallisuuskriteerinään päihteet (36).

KAVIn uudelleenluokittelussa jakson ikäraja laski ja se on nyt sallittu yli 12-vuotiaille. KAVI käytti haitallisuusperusteinaan jakson päihdesisältöä ja ahdistavuutta.

KAVI perustelee päätöstään näin: Narkomaanin arkea ja huumeista vieroittautumispyrkimyksiä kuvaavassa dokumentissa on kokonaisuuden kannalta perusteltuja viittauksia kovien huumeiden käyttöön, sekä itsetuhoiseen elämäntapaan liittyvää ahdistavuutta, jolle vastavoimana toimii hoitoon pääsy.